TERUG NAAR OVERZICHT

Exclusief wonen in een bos

Deze high-end villa in een bosrijk en heuvelachtig perceel nestelt zich maximaal in haar context en laat de grens tussen binnen en buiten vervagen. Tijdens het ontwerpproces werd gebruik gemaakt van VR, renders en videobeelden als communicatiemiddel.

Het ontwerp voor deze villa is een synthese van haar omgeving. Een volledig beboste kavel met grote hoogteverschillen vormde een extra uitdaging om de woning harmonieus in te planten. Het huidige bos is na cartografisch onderzoek hoogstwaarschijnlijk een aanplanting ten behoeve van een parktuin rondom de naburige villa van rond de eerste wereldoorlog.
De planindeling wordt maximaal afgestemd op de aanwezige vegetatie zodat een minimum aan bomen wordt geveld.
Teneinde alle vrije gevels te waarborgen voor de woning, hetgeen bemoeilijkt wordt door de natuurlijke hellingsgraad van het terrein, voorziet het ontwerp een sokkel waarop het gebouw rust. Deze ligt op straatniveau en komt door de stijgende helling grotendeels ondergronds te liggen. De inplanting van de sokkel maakt het tevens mogelijk om langs achteren toe op niveau van de woning het bos te betreden. Grote raampartijen openen de woning naar het bos, alsook het bos naar de woning. De grens tussen binnen en buiten vervaagt. De leefvertrekken worden met de bovenliggende slaapverdieping verbonden door een beglaasde trap langs de gevel als een Corbusiaanse ‘promenade végétale’ die de gebruiker tussen de bomen leidt.
Structureel wordt deze villa in relatie tot de context geconcipieerd als een hybride systeem van massiefbouw, staalbouw en houtskeletbouw.

Aan de straatzijde, voornamelijk de zone ter hoogte van de oprit, wordt een meer geborgen en gesloten karakter geambieerd, ten voordele van de privacy, terwijl de zuid- en oostzijde van de woning, gericht naar het bos, door middel van een gordijngevel aan de leefvertrekken de grens tussen binnen en buiten maximaal laat vervagen. Dit effect wordt eveneens versterkt door de vloerbekleding visueel door te trekken tot buiten. Door het interieur simultaan te ontwerpen met de woning, werd het aspect van het bos volledig in het interieur geabsorbeerd op vlak van materiaalkeuze en vormgeving.
Samen met de verticale lineariteit van de gebruikte materialen en texturen die zich laten inspireren door het verticale lijnenspel van de bestaande bomen en de combinatie van kleurtinten die zich refereren aan de bosomgeving en de zorgvuldige inplanting van het gebouw tussen de bomen in, nestelt het project zich optimaal in haar omgeving.

programma

totaalproject nieuwbouw van een villa

locatie

Oost-Vlaanderen

opdracht

architectuur stabiliteit technieken interieur infrastructuur

datum

2018

status

In uitvoering

foto's

PM-architecten

visualisaties

PM-architecten