Over ons

Als architecten en ingenieurs creëren we kwalitatieve, out-of-the-box concepten die leiden tot hoogwaardige architecturale en stedenbouwkundige oplossingen. We voeren bemiddelende onderhandelingen met de verschillende partijen en bieden vooruitstrevende oplossingen die rekening houden met:

  • de belangen van alle betrokken partijen
  • planning en budget
  • de eigenheid van de locatie
  • de verwachtingen van de opdrachtgever
  • het wettelijk kader
  • de technische vereisten
  • een hoogwaardige esthetiek

Ingeschreven met stamnummer B100036 bij de Orde van Architecten en ressorterend onder de Provinicale Raad van Oost-Vlaanderen (Tramstraat 59, 9052 Zwijnaarde, 09 241 80 70).


Onze filosofie

Behoud betekent niet noodzakelijk onveranderlijkheid en zeker geen stilstand. Het is het creëren en in beweging houden van een zelfregulerende cyclus. Stedenbouw en architectuur vervullen hierin een sleutelpositie teneinde vernieuwing en behoud met elkaar in evenwicht te brengen.

Het creëren van een duurzame wereld beoogt het beschouwen van die wereld vanuit een totaalstandpunt.


Onze kernbegrippen

Missie

Wij ontwerpen innovatieve, toekomst-geïnspireerde architectuur voor zowel particulieren, professionelen als overheden.

Visie

Een multidisciplinair team ter beschikking stellen die door gebruik te maken van een onderzoekende methodiek en diverse invalshoeken binnen het kantoor het beste ontwerp op tafel legt.

Waarden

Samenwerken, kort schakelen, efficiënt en secuur te werk gaan, hands-on mentaliteit, toonaangevend zijn en blijven, ethiek en klantgerichtheid.

Normen

Overlegmomenten inpassen, communicatie, zelf-controle toepassen, consequent gebruik maken van de aangeboden systemen.


Ons doel

Ecologische voetafdruk

Een van de belangrijke rode draden doorheen onze projecten is duurzaamheid. Samen met de opdrachtgever streven we naar gebouwen met een minimale ecologische voetafdruk en een perfecte integratie in de omgeving. Als duurzaam architectenbureau adviseren we u graag over duurzaam bouwen, passiefbouw en energiebewust (ver)bouwen.

Duurzaamheid in elke fase

Een geïntegreerde ontwerpmethodiek ligt aan de basis van duurzaam bouwen. Zo manifesteert die duurzaamheid zich in de volledige levenscyclus van elke realisatie, vanaf de bouw over het onderhoud tot de eventuele renovatie of afbraak. Ons architectenbureau heeft een BREEAM assessment met de score “very good” verkregen, wat onze kennis dienaangaande garandeert en de haalbaarheid aantoont voor zowel nieuwbouw als verbouwing, wonen en werken. Deze internationale certificatiemethode geeft op basis van 10 thema’s en 70 criteria een duurzaamheidsscore aan gebouwen. Duurzaamheid en gezonde gebouwen worden immers niet alleen door energiebesparing gecreëerd, ze zijn een complex samenspel van allerhande factoren. Ons doel is gezonde gebouwen te creëren die goed zijn voor de mens en het milieu.

Forest stewardship council

Ondertekening FSC convenant als eerste architectenbureau van België

Breeamlabel

Het kantoorgebouw ontving een BREEAMLABEL rate: very good (nr BREEAM-0056-2934)

Passiefhuis Platform

Lidmaatschap – ontwerp en begeleiding voor het bouwen van passieve, E0 en E+ gebouwen.