TERUG NAAR OVERZICHT

De Bloemmolens

Herbestemming van de bloemmolens te Diksmuide (voormalig Westoriamuseum) tot een woon-en werkproject. Het gebouw is sinds 1995 een beschermd monument. Het ontwerp kwam dan ook tot stand in nauwe samenwerking met Diksmuide, de buurt en de dienst erfgoed. 

Omwille van het behoud op lange termijn drong een zinvolle en duurzame herbestemming van het monument zich op. Een eerdere poging tot herbestemming resulteerde in verval van de site en zijn relatie tot zijn omgeving. Als uitgangspunt van het concept maken we terug contact met het landschap en de Handzame vaart, hiertoe geven we de industriële site zijn open karakter terug door herstel van het overdekte plein tussen de torens.
Er zijn 26 woongelegenheden en kantoren voorzien, verdeeld over de beide graantorens en de nieuwe volumes. Door de verticale indeling van de industriële processen van de molens was het een interessante uitdaging om de nieuwe functies wonen-werken logisch te organiseren en terzelfdertijd compatibel te houden met de erfgoedwaarde van het gebouw. De westtoren, die reeds doorgedreven was aangepast werd horizontaal ingedeeld ten gunste van de woningen. Bij de oosttoren, waar de authentieke maalinrichting nog intact was, werd de verticale opdeling behouden. Hier beslisten we om de werkfuncties in te planten met integratie van het volledige historische machinepark. Deze noodzakelijke transformaties werden in nauw overleg met de erfgoedconsulent bepaald en gaan op een respectvolle wijze om met de waardevolle, industriële karakteristieken van het monument met een maximale leesbaarheid van het oorspronkelijke industriegebouw en hun werking indachtig.

We ontdeden de molens van alle elementen die werden toegevoegd bij de herbestemming tot het Westoria museum. Tussen de 2 torens voorzien we een nieuw publiek toegankelijk plein dat de wijk Bloemmolens verbindt met de Handzamevaart, zodat de wijk contact krijgt met het landschap en het water. Bovendien zullen fietsers en voetgangers via het autovrije binnenplein en de brug aansluiting kunnen nemen met het pad langs de vaart. Een aantal historische machines worden permanent tentoongesteld langs het plein. Het project zet tevens in op duurzame mobiliteit, naast een aantal vaste parkeerplaatsen wordt er ingezet op autodelen, hiertoe zijn er 4 plaatsen voorzien. Aan de Handzamevaart is er een tearoom voorzien zodat iedereen vanop het terras kan genieten van de omgeving. Het gebruik van glas en staal voor de nieuwe volumes, ondersteunt het industrieel karakter van het project. Dit versterkt de link met het wandel- en fietstoerisme langs het water. Verbinding is het sleutelwoord van het project, na jarenlange leegstand en verloedering krijgen de Bloemmolens terug een sleutelfunctie in het dagelijkse leven van de stad.

programma

herbestemming van de Bloemmolens naar 26 appartementen en commerciële ruimtes

locatie

Diksmuide

opdracht

architectuur stabiliteit infrastructuur

datum

2021

status

In uitvoering

foto's

PM-architecten

visualisaties

GBL Studio / Pixelminds