TERUG NAAR OVERZICHT

Residentie Huis van Thuyne

Het Huis van Thuyne te Deinze werd, met uitzondering van de voorgevel, volledig gesloopt en herontwikkeld tot meergezinswoning en (para)medisch dienstencentrum. Door integratie van een publieke passage koppelen we Markt, Huis en Kaandelpark.

Het ontwerp benut de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten en maximaliseert deze. Het gelijkvloers omvat een (para)medisch dienstencentrum met verschillende medische disciplines, dienst doende als sociaal scharnier in het stadsweefsel. Deze geïntegreerde medische omgeving betekent een grote meerwaarde voor de bovenliggende woonverdiepingen.
Het project telt 13 wooneenheden verdeeld over 4 bouwlagen die een heterogene invulling van de woondelen van het project garanderen daar deze naar wens samengevoegd kunnen worden. Zo vormen de gedifferentieerde woonvolumes een binding tussen de verscheidene architectuurstijlen van de Markt. Alle woningen zijn zuidwest georiënteerd met parkzicht. Ze zijn kwalitatief, duurzaam en rolstoeltoegankelijk opgebouwd.
Om de volumewerking van de volumes te versterken worden er verschillende materialen en texturen gebruikt in de gevels. Zo worden er gevelvlakken in grijze baksteen en witte cementbepleistering afgewisseld, dit in combinatie met houten structuren. De passerellen en buitentrap worden gedeeltelijk achter de neoclassicistische voorgevel geschoven, waarvan de bestaande gevelopeningen een spel van zichtbaarheid en geborgenheid vormen, een overgangszone tussen publiek en privaat.
Dit project maakte deel uit van een architectuurwedstrijd (PPS) en werd positief onthaald door zowel toekennend stadsbestuur als de uiteindelijke gebruikers.

Het project situeert zich in het centrum van Deinze langsheen de Markt ter hoogte van het Kaandelpark. Het vormt een overgang en tegelijkertijd een barrière tussen beide stadsgebieden en optimaliseert de historisch gegroeide connectie tussen rustig groen en bruisend stadsleven. De passage naar het park wordt als een herkenbare entiteit in het plan opgenomen en wordt versterkt ter hoogte van de projectzone door het organiseren van een pleintje dat fungeert als een hub tussen de publieke, semi-publieke en private zones. Het vormt de koppeling tussen de Markt, het park en het gebouw.
De Markt wordt geflankeerd door panden met een sterk uiteenlopende uitdrukking. Deze heterogeniteit vindt men ook terug in de neoclassicistische voorgevel van het huis van Thuyne. Het Huis van Thuyne werd opgericht in de 18e eeuw en was vroeger een gezinswoning met een achterliggende tuin en een eerder sobere achtergevel.
De waardevolle voorgevel blijft behouden en consolideert zodoende zijn historisch maatschappelijke relatie tot de stad. De passage wordt gereserveerd voor de zwakke weggebruiker. Op deze manier wordt het openbaar karakter van de Markt letterlijk binnengetrokken tot achter de oude gevel.

programma

nieuwbouw van 13 appartementen en een (para)medisch dienstencentrum

locatie

Deinze

opdracht

architectuur interieur infrastructuur wedstrijd

datum

2014

status

Gerealiseerd

foto's

PM-architecten

visualisaties

Bert Leroy