TERUG NAAR OVERZICHT

Inbreidingsproject Stationsstraat

Stedelijk inbreidingsproject aan een bedrijvige winkelas. De nieuwe volumes organiseren zich rondom een groen binnengebied. 49 woongelegenheden en 3 handelsruimtes vinden hun plaats in een stedelijk weefsel dat gekenmerkt wordt door baksteenarchitectuur.

Het perceel bevindt zich nabij het station, winkelstraat met horeca & detailhandel en een school. Deze stedenbouwkundige parameters bepaalden het ontwerp van 3 nieuwbouwvolumes, die elk een eigen antwoord bieden aan hun respectievelijke straatgevel.
De nieuwe gebouwen bevatten handelsruimtes op het gelijkvloers aan de zijde van de Stationsstraat welke aansluiting maakt op de commerciële as van Ronse. Aan de Charles De Gaullestraat en de Collegestraat worden appartementen voorzien welke functioneel aansluiten bij de bestaande bebouwing die gekenmerkt wordt door woningen en een schoolgebouw.
De bouwvolumes worden zo opgebouwd dat er maximaal rekening gehouden wordt met de volumetrie en de stedenbouwkundige situatie van hun omgeving. De voorgevel in de Stationsstraat wordt, door gebruik te maken van verschillende types gevelsteen en diverse bouwhoogtes, alsook een eigen architectuur per bouwdeel, onderverdeeld in kleinere fragmenten om zo een betere inpassing te verkrijgen in de kleinschaligheid van het stadsweefsel. Aan de zijde van het college wordt het volume, dat teruggetrokken staat t.o.v. de perceelgrens, stelselmatig verhoogd rond de circulatiekern. Hierdoor wordt niet in confrontatie getreden met het college en blijft de openheid in deze straat bewaard. In de Charles de Gaullestraat wordt het nieuwbouwvolume geconcipieerd als ‘portaalgebouw’ tot het binnengebied.

Bij de inplanting van het gebouw op de site en het verloop van de bouwhoogtes doorheen de site is rekening gehouden met verscheidene aspecten zoals omgeving, oriëntatie en zicht. Het merendeel van de appartementen heeft een oost-west oriëntatie en heeft een ruim terras op het zuid-westen. Variaties in hoogtes, materialen en verticaliteit maken de gebouwen speelser en leiden tot een beter schaalgevoel en inpassing in de omgeving. De gevelverdelingen en raamverdelingen zorgen voor een evenwichtige compositie.
In het binnengebied wordt ruimte voorzien voor groene aanplanting, zodoende een kwalitatief binnenplein te crëeren. Het binnengebied kan als groene ontspanningsruimte voor de bewoners van de appartementen fungeren. De aanleg gebeurt met oog op het stimuleren van biodiversiteit d.m.v. onder meer specifiek gekozen beplantingen (zoals meerstammige bomen) en het voorzien van een wand met vogelnestkastjes.

programma

nieuwbouw van 49 appartementen en 3 handelsruimtes

locatie

Ronse

opdracht

architectuur stabiliteit infrastructuur

datum

2021

status

Vergund

foto's

PM-architecten

visualisaties

Bureel Visueel