TERUG NAAR OVERZICHT

Le Balmoral

Het project omvat een herbestemming van een leegstaande seniorie van 40 kamers naar 13 appartementen waarbij de bestaande parktuin als gemeenschappelijke oase wordt geïntegreerd.

De herbestemming van de oude seniorie ging gepaard met een grondige renovatie. De bestaande gebouwen werden in hun eer hersteld en intern heringericht tot 13 appartementen.

De parktuin van ongeveer één hectare is gemeenschappelijk, er worden kleine privatieve terrasjes voorzien als eilandjes in het park. Deze zijn zo ingeplant dat ze inspelen op de organiek van de beboomde hellingen van het Kluisbos. Het voorzien van kleine private delen zorgt ervoor dat het collectieve park harmonieus kan worden gebruikt. Het privatiseren van kleine enclaves binnen een groter collectief geheel vermijdt de sociale spanningen die geregeld opduiken bij het gemeenschappelijk gebruik van terreinen.

programma

verbouwing van een bejaardentehuis tot 13 appartementen

locatie

Mont de L'enclus

opdracht

architectuur technieken interieur infrastructuur

datum

2011

status

Gerealiseerd

foto's

PM-architecten

visualisaties

Bert Leroy