TERUG NAAR OVERZICHT

TH.V

Het oudste industrieel pand van Ronse onderging een doorgedreven renovatie en herbestemming tot duurzame appartementen en ons huidig architectenkantoor. Duurzaamheid stond hier voorop waarvoor we het BREEAM label ‘very good’ ontvingen.

Het voormalige fabrieksgeheel TH.V. staat bekend als het oudste industrieel pand van Ronse (1885). Het gebouwencomplex bestaat uit het Gyselingsgebouw en het beschermd monument van de oude textielweverij Theodoor Vandendaele.
Een gepaste herbestemming was hoogst noodzakelijk voor het behoud op lange termijn van het monument. Het voortzetten van de voormalige industriële functie van de site was niet mogelijk noch wenselijk.
Het concept vertrekt vanuit een functievermenging van wonen/werken (kantoren). Dit zijn van nature goed combineerbare functies die de tendens hebben om elkaar in evenwicht te houden. De nieuwe functies passen perfect in de geschiedenis van het gebouw en de noodzakelijke transformaties gaan op een respectvolle wijze om met de architecturale, industriële elementen van het monument.
Het concept is uitgewerkt in het kader van levenslang wonen. Duurzaam bouwen staat dus aan de basis van dit project, en wordt verwezenlijkt d.m.v. een doorgedreven isolatie en alternatieve energieproductie. Leefkwaliteit staat centraal. Er wordt belang gehecht aan akoestische isolatie, licht + lucht en thermisch comfort. Bij de materiaalkeuze wordt rekening gehouden met een beperkt onderhoud en een minimale milieubelasting. Het project heeft een BREEAM label ‘very good’.

De hoofdgevel vertoont een symmetrische opbouw met klassieke elementen. Binnen het herbestemmingsverhaal werd het huidige exterieur van het beschermde deel volledig behouden. De gevels van de voormalige textielververij Vandendaele werden gerestaureerd en hersteld naar hun oorspronkelijke toestand. Ook de gevels van de Gyselingsfabriek werden deels gerenoveerd en verder geoptimaliseerd.
Het Emmaüsgebouw onderging een grondige restauratie waarbij de gevels in hun oorspronkelijke vorm werden hersteld en het jongere deel van het gebouw dat aan het Koning Boudewijnpark grenst, werd volledig herbouwd tot een duurzaam gebouw met zeer lage E-peilen. Aan deze zijde werd het gebouw uitgebreid met een licht en glazen volume, waardoor het contact met de groenzone van het park werd geoptimaliseerd.
Om de functionaliteit van het gebouw te verhogen werd de site deels uitgehold: tussen de twee delen van het gebouw werden enkele elementen gesloopt, teneinde een meer open sfeer binnen de site te creëren. Op deze manier is de site voorzien van licht en ruimtelijkheid wat het duurzaam gebruik van de totaliteit ondersteunt.

programma

herbestemming voormalige textielfabriek tot 7 lofts en kantoren

locatie

Ronse

opdracht

architectuur technieken interieur

datum

2013

status

Gerealiseerd

foto's

PM-architecten Ludwig Desmet

visualisaties

Bert Leroy