TERUG NAAR OVERZICHT

Vakantiewoning Congoberg

Deze vakantiewoning wordt als vervangbouw opgetrokken in het beschermd cultuurhistorisch landschap van de Congoberg in Galmaarden. De historische inplanting op het perceel werd behouden waarbij de architectuur zich maximaal integreert in het landschap.

Dit smal perceel in het glooiende landschap van Galmaarden maakte in de achttiende eeuw nog deel uit van de openbare weg. Halverwege de negentiende eeuw werd deze afgesplitst. In het Hageland kwam dit vaak voor. In het Ancien Régime waren wegen vaak veel breder dan nu omdat er op begraasd werd. Toen de heerdgang minder belangrijk werd, konden de wegen worden versmald.
Het perceel werd bebouwd in de tweede helft van de negentiende eeuw, maar de huidige woning is jonger, vermoedelijk uit de eerste helft van de twintigste eeuw en weinig opmerkelijk te noemen. Wat hier belangrijk is, is de historische inplanting op het voormalige openbare domein en het langgerekte bouwvolume onder zadeldak.
De afbraak van de huidige woning is niet evident, maar kan worden verantwoord door de beperkte intrinsieke erfgoedwaarde en het feit dat het typische langgerekte bouwvolume onder zadeldak wordt hernomen.

Er wordt maximaal ingespeeld op het behoud van het uitzicht van de bestaande woning door middel van de materialiteit en het behoud van de inplanting van de vakantiewoning en de kroonlijsthoogte.
De lage bestaande kroonlijsthoogte heeft tot gevolg dat de vakantiewoning gedeeltelijk ingegraven wordt, zodat twee volwaardige bouwlagen mogelijk zijn. De leefvertrekken bevinden zich op -1/2 en de slaapvertrekken op +1/2. De ritmiek van de raamopeningen versterkt het deurkarakter zodat de gevel meer als twee woningen gelezen wordt. De vormentaal van de poort en ramen is historiserend met houten profielen en houten rechte lateien ten voordele van het hoevekarakter.
De kopse gevels worden voorzien van een eerder hedendaagse smalle raamopening die zich over de volledige hoogte uitstrekt en zo zicht creëert op de zuidelijke en noordelijke tuinzone, alsook een fysieke toegang vanaf het gelijkvloers.

programma

herbouw woning tot vakantiewoning

locatie

Galmaarden

opdracht

architectuur interieur infrastructuur

datum

2020

status

In uitvoering

foto's

PM-architecten

visualisaties

PM-architecten