TERUG NAAR OVERZICHT

Woonproject Groendreef

Dit sociaal vervangingsbouwproject verkrijgt door middel van de architecturale keuzes een lichtheid die zich als overgang profileert tussen de bebouwde omgeving en het achterliggende natuurgebied.

Dit vervangings- en uitbreidingsbouwproject kwam tot stand nadat analyse uitwees dat het oorspronkelijke appartementsgebouw op de site niet langer in aanmerking kwam voor renovatie.
Een voorstel voor gefaseerde vervangingsbouw werd uitgewerkt om enerzijds de densiteit te verhogen, de stedenbouwkundige inplanting te optimaliseren en de blijvende bewoning te kunnen garanderen alvorens het oorspronkelijk pand te slopen. Op initiatief van ons bureau werden de neuzen van alle betrokken stakeholders in dezelfde richting getrokken en werd in samenspraak het voorgestelde concept verder uitgewerkt. Al tijdens het voorontwerp werden de nodige afspraken gemaakt met de technische dienst om in uitvoering zijnde rioleringswerken aan de ontsluitende straat reeds aan te passen aan het nieuwe ontwerp.

Het project vormt de overgang tussen een woonzone, een landbouwgebied en een natuurgebied. De plaatsing van het middelste volume op een open structuur als carport zorgt voor een doorwaadbaar karakter en een lichtheid die de schaal van het project verzacht en zich hierdoor laat integreren tegenover de verschillende omgevingsfactoren. Een wandelpad bereidt een nieuwe ontsluiting voor op de aanwezige wandelpadstructuur in het natuurgebied.
De architectuur van het project beoogt een sobere stijlvolle vormgeving die zich integreert in de omgeving, zowel naar het natuurgebied als naar de woonzone. De ruimte tussen de 3 volumes en de inplanting van carports onder het middelste volume zorgt in combinatie met een witte baksteen voor een lichtheid en een visuele betrokkenheid van het achterliggende natuurgebied.
De gevelvlakken worden doorbroken door de integratie van een buitenpasserelle waaraan de toegangen tot de appartementen gekoppeld zijn. Een mix tussen regelmaat en speelsheid resulteert in een origineel geheel met herkenbaarheid en verhoogde belevingswaarde binnen de homogeniteit van de ruimtelijke context.

programma

vervangingsbouwproject van 17 sociale huurappartementen naar 27 sociale huurappartementen

locatie

Kluisbergen

opdracht

architectuur stabiliteit technieken infrastructuur

datum

2016

status

In uitvoering

foto's

PM-architecten

visualisaties

PM-architecten