TERUG NAAR OVERZICHT

WZC Consolata Regio Putte

Deze vervangingsnieuwbouw van een woonzorgcentrum in het centrum van Putte hernieuwt de relatie met de omgeving door middel van een geoptimaliseerde stedenbouwkundige inplanting.

De site bevindt zich pal in het centrum van Putte waar de ruimtelijke ordening gekenmerkt wordt door voornamelijk lintbebouwing langs de hoofdassen die snel fragmenteren richting vrijstaande woningen in de achterliggende woonwijken.
Het goed bevindt zich op de overgang van deze stedelijke context. Er zijn reeds enkele bestaande gebouwen aanwezig, waaronder een huidig WZC aan de hoofdas en een groep van assistentiewoningen dieper op het perceel. Het WZC uit 1984 is intussen te sterk verouderd en niet meer conform de huidige normeringen. Voorafgaande analyse toont aan dat een doorgedreven renovatie de problematieken niet ten gronde zou kunnen aanpakken.
Dit project gaat dan ook uit van een nieuw WZC als vervangingsnieuwbouw waarbij een nieuwe inplanting verbeteringen in de ruimere stedenbouwkundige context met zich mee brengt. Zo zal het nieuwe WZC meer centraal op de site ingeplant worden om zo het volledige perceel te herorganiseren, met respect naar de omgeving. Ook zal de verkeersafwikkeling langs de zijstraat verdwijnen en louter geënt worden op de hoofdas, de Lierbaan. Dit opent ook de mogelijkheid om het achtergelegen gebied kwalitatief verder te kunnen ontwikkelen. De assistentiewoningen blijven behouden en worden geïntegreerd in de site. Daarnaast wordt op de plaats van het oude WZC een nieuwe meergezinswoning ontwikkeld die de stedelijke wand aan de Lierbaan verder zet.

Hoewel de functionele diversiteit op de site resulteert in een duidelijk karakteristiek verschil tussen de nieuwe gebouwen, werden deze complementair ontworpen. De bouwhoogtes, gevelmaterialen en detaillering werden afgestemd op elkaar.
Ondergronds werken de gebouwen samen door middel van een ondergrondse parking, bereikbaar via één toerit langs de Lierbaan, die zowel door de bewoners van de meergezinswoning als door het personeel en de bezoekers van het woonzorgcentrum gebruikt worden. Zo wordt er op maaiveldniveau een kwalitatief binnengebied verzekerd. Deze werd ontworpen door tuinarchitect Robin Schoeters en gaat uit van een gecontroleerde doorwaardbaarheid en buffervorming in relatie tot de eigen gebouwen en de omgeving.
Het woonzorgcentrum zal vormelijk afbouwen van een vierlaags volume langs de hoofdas naar een tweelaags volume in de zijstraat. Iets dieper op eigen terrein, richting het binnengebied en eigen tuin, blijft het gebouw drie bouwlagen omvatten. Door een spel in materialiteit toe te passen wordt bovendien de bovenste verdieping vanuit de straat visueel losgekoppeld van de onderliggende meer massief opgevatte bouwlagen.

programma

vervangingsnieuwbouw van een woonzorgcentrum (96 bewoners)

locatie

Putte

opdracht

architectuur technieken interieur infrastructuur

datum

2019

status

Vergund

foto's

PM-architecten

visualisaties

PM-architecten