TERUG NAAR OVERZICHT

ADL-cluster Riedekens

Dit inbreidingsproject in een woonwijk met 28 gediversifieerde woningen voor senioren en personen met een beperking is een evenwicht tussen kwalitatieve ruimtelijke invulling en economisch en ecologisch verantwoorde vormgeving.

Het ontwerp is op de volgende pijlers gebaseerd :
– Een onbenut binnengebied krijgt betekenis door de nieuwe invulling. Door dit te herorganiseren wordt het binnengebied een bruikbare groene zone binnen de wijk. De inplanting van nieuwe woningen gebeurt op schaal van de wijk en met aandacht voor de ruimtelijke draagkracht van de omgeving.
– Er wordt grote aandacht besteed aan het creëren van woongelegenheid voor senioren en personen met een beperking (ADL-cluster), zonder hierbij de noodzakelijke mogelijkheid tot een sociale en demografische differentiatie binnen de wijk uit het oog te verliezen
– De woningen voldoen aan de bepalingen en prijsnormen van de VMSW en zijn duurzaam en ecologisch verantwoord, en vormen hierdoor een kwalitatieve leefomgeving. De mogelijkheid om passief wonen te integreren in het project volgens de normen van PHPP is grondig onderzocht. Om budgettaire redenen is geopteerd voor lage energiewoningen.
– Duurzaamheid en ecologie vormen één van de belangrijke pijlers van het ontwerp. Dit wordt bereikt door enerzijds de woningen afdoende te isoleren en anderzijds een rationalisering door te voeren van de architectuur naar warmteverliezen toe. (beperking grote beglaasde oppervlaktes, compactheid van de woningen, luchtdichtheid, ventilatievoorzieningen).

De inrichting van de site is hoofdzakelijk geënt op het binnengebied in koppeling met het bestaande weefsel. Om die binding te versterken wordt de signatuur van het wandel/fietspad door het binnengebied geoptimaliseerd en geaccentueerd. Deze as is een scharnierpunt tussen verschillende fases van de wijk. Er ontstaat een nieuw binnenplein. Rondom een centraal gelegen openbare buitenruimte creëren we een nieuwe ontmoetingsplaats die bereikbaar is met de fiets, de rolstoel of te voet. Hier bevindt zich tevens het ADL-centrum.
Door differentiatie in typologie richten de woningen zich op een sociaal en demografisch sterk variërend publiek. Dit zorgt voor een goede sociale mix op maat van de wijk die reeds een gedifferentieerde opbouw kent. Het vermengen van verschillende woontypes komt de sociale integratie ten goede en vermijdt het ontstaan van homogene zones. Door doelgroepen te vermengen wordt een constante activiteit in de wijk gestimuleerd. Senioren en rolstoelgebruikers blijven op deze manier betrokken bij het dagelijkse leven in de wijk en blijven deel uitmaken van het sociale weefsel. Zo wordt de groene zone in de wijk een veilige plaats om te spelen en mensen te ontmoeten.

programma

nieuwbouw van een ADL-cluster omvattende 12 ADL-woningen en een ADL-centrum, het bouwen van 14 duowoningen, het bouwen van 2 sociale huurwoningen

locatie

Oudenaarde

opdracht

architectuur technieken

datum

2008

status

Gerealiseerd

foto's

PM-architecten

visualisaties

PM-architecten