TERUG NAAR OVERZICHT

Au Couvent des Collines

Dit voormalige kloostergebouw (later hotel, restaurant en feestzaal) in hartje Ellezelles wordt omgebouwd en gerestaureerd tot wooneenheden met uitzicht op het heuvellandschap van ‘Pays des Collines’ en eigen kloostertuin.

Het project bevindt zich in het hartje van Ellezelles en kijkt uit op het heuvellandschap van de ‘Pays des Collines’, waar het kloostergebouw tevens haar naam aan dankt.
Het bestaand gebouw, dewelke dateert van 1868, was ooit een pensionaat met klasruimtes, slaapzaal, eetzaal en keukens en een bidkapel. Deze ruimtes waren georganiseerd langsheen een galerij en verdeeld over een hoofdvleugel en twee zijvleugels met elk 3 bouwlagen. Later in de twintigste eeuw werd een annex aangebouwd aan de noordelijke zijvleugel met een nieuwe kapel.
De reconversie van het gebouw naar een hotel met restaurant, dewelke opende in 2002, maakte grotendeels hergebruik van de bestaande indelingen, met behoud van de galerij waarlangs de hotelkamers georganiseerd werden.
Deze laatste verbouwingswerken hebben een significante verzwarende belasting op de bestaande structuur teweeg gebracht met als resultaat dat heel wat technische gebreken zijn ontstaan dewelke na jarenlange leegstand op vandaag een noemenswaardige achteruitgang van het gebouw hebben bewerkstelligd.
De huidige herbestemming van het oud klooster naar 21 woongelegenheden heeft aldus de taak op zich genomen om de fouten van weleer recht te trekken en het bestaande gebouw in eer te restaureren en herstellen waarbij de nieuwe wooneenheden maximaal worden geïntegreerd met de voorwaarden van het hedendaags wooncomfort indachtig.

Hoewel het gebouw niet aangeduid staat als bouwkundig erfgoed werd er toch gekozen om het kloostergebouw maximaal te behouden en deze structureel en architecturaal in haar oorspronkelijke glorie te herstellen. De aangebouwde ballast wordt verwijderd zodat de oorspronkelijke volumetrie van het gebouw terug voelbaar is. Enkele nieuwe vormelijke ingrepen worden voorzien in een contrasterende materialisatie, waardoor de architectuur eerlijk en respectvol blijft naar de geschiedenis van de site.
Deze ingrepen worden ingezet om het dense programma organisatorisch te doen slagen. Zo worden onder andere de bestaande circulatiekokers in de oksels van de zijvleugels geheractiveerd en wordt een tweede lift toegevoegd via een bijkomende annex. Tevens krijgt de imposante dakverdieping via inpandige terrassen de ademruimte die het behoeft.
De collectieve buitenruimte wordt ingezet voor groenvoorzieningen dewelke vanuit de woningen bereikbaar zijn door op strategische plekken de bestaande raamopeningen te benutten en beperkt te vergroten. De oorspronkelijke kloostertuin wordt hersteld en ingezet als een plaats waar het individueel wonen kan gepaard gaan met sociaal contact.

programma

herbestemming oud klooster naar 21 wooneenheden

locatie

Ellezelles

opdracht

architectuur stabiliteit technieken interieur

datum

2020

status

In uitvoering

foto's

PM-architecten

visualisaties

Prompto