TERUG NAAR OVERZICHT

Masterplan Baron Moyersoenpark

Deze studie omvat een onderzoek naar het ontwikkelingspotentieel van het Baron Moyersoenpark, waarbij de bestaande historische en landschappelijke context geanalyseerd werd tot synthese van een mogelijk programma.

‘Hof Ten Berg’ was ooit een landgoed waar wijn werd gemaakt door de boeren op de hoeves waarbij het kasteel de verblijfplaats van de landheer was.
Het pand is eigendom van de familie Moyersoen geweest. We vinden namelijk verder ook de straat ‘Baron Romain Moyersoen park’ terug. Later werd het tijdens de Eerste Wereldoorlog in bruikleen gegeven aan de capucijnenschool, nadat hun klooster werd opgeëist door de Duitsers.
Qua gebouwen is het kasteel ‘Ten Berg’ het meest waardevolle, gezien het bijgebouw in Engelse cottage stijl sowieso van een latere tijd en daarenboven tijdsgeest dateert.
Het huidige Baron Moyersoen Park wordt gekenmerkt door een heuvelachtig terrein, vandaar de veelvuldig terugkerende historische benamingen ‘Ten Berg’, waarop het oude kasteel zich nestelt tussen twee bosconcentraties, wijd uitkijkend op het stadspark van Aalst. De site werd in de loop der jaren omringd door woonwijken en bevindt zich tevens nabij het zwembadcomplex Aquatopia.
Als groen knooppunt te midden van deze diverse omgevingen is er een duidelijk potentieel om de relatie privaat-publiek en heden-verleden te helpen verbinden en beheersen op de site zelf. Zo wordt het collectieve woonaspect van de Moyersoen familie en later de capucijnenschool geherinterpreteerd in de vorm van een meergezinswoning, dewelke zich functioneel en visueel hecht aan het kasteel.

Het hellend terrein wordt ingezet om het project te organiseren. Zo wordt het residentiële (private sfeer) gescheiden van het maaiveld (publieke sfeer) door het op poten te plaatsen, waaronder zich de parkeerzone bevindt. Zo blijft op niveau van het maaiveld het bestaande uitzicht op het landschap behouden.
Het project is van die schaal dat een vermenging van functies, in relatie tot het landschap, noodzakelijk is voor een dynamische werking. Zo wordt naast het residentiële aspect tevens een recreatievolume voorzien op het lager gelegen stuk, zowel visueel als functioneel op hetzelfde niveau van het park.
De parkboulevard wordt in het programma doorgetrokken als een publieke geleider. De verbinding naar de hoger gelegen woonwijken wordt via een traag verkeersverbinding doorheen het groene hart van het park gestimuleerd. Het bijgebouw bij het kasteel wordt ingezet als fietsenberging en rustplek.
Gezien deze nieuwe as de site verder oplaadt wordt het open gedeelte in de zuidelijke hoek van het perceel een opportune plaats om een bijkomende functie in te planten. De inhoud van deze functie lieten we in deze eerste studie vrij om in te vullen, ter stimulans van de betrokken omgeving.

programma

haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling van de site

locatie

Aalst

opdracht

studie

datum

2019

status

Studie

foto's

PM-architecten

visualisaties

PM-architecten