TERUG NAAR OVERZICHT

Studie Concertzaal Clairval

Deze studie onderzocht de haalbaarheid voor een concertzaal op de site van Villa Clairval. Zowel de onmiddellijke als ruimere context werd geanalyseerd in functie van de capaciteit en organisatie van een cultureel programma.

De Villa Clairval, een twintigste-eeuwse stadswoning, heeft door jarenlange leegstand en verloedering haar oorspronkelijke allure verloren. De levensvatbaarheid van de site in de ruimere stedelijke en maatschappelijk-culturele context werd daarom grondig onderzocht met als insteek een nieuwe concertzaal.
De volumestudie vertrekt vanuit de moduleerbaarheid van een ruime hal, de activering van de openbare ruimte door integratie van een buitentheater en een optimale oriëntatie van de foyer en podiumzone.

De inplanting en volumetrie van de concertzaal is een afweging van de grondinname ten opzichte van de verkeersafwikkeling en de bouwhoogte. Het gebouw wordt te midden van het perceel ingeplant met teruggetrokken bouwlijn afgestemd op de naburige bebouwing. Zo is rondom het gebouw een verkeersafwikkeling mogelijk die zowel de bezoekers als de logistieke stroom regelt. Eveneens wordt voorzien in een ondergrondse parkeerzone die enerzijds de parkeernood opvangt op het eigen terrein en anderzijds gebruik maakt van het bestaand hoogteverschil van het maaiveld en zo de bouwhoogte beperkt.
Eveneens werd bekeken welke opportuniteiten de concertzaal kan bieden in relatie met de naastgelegen site en dieper gelegen park.

programma

haalbaarheidsstudie voor een concertzaal

locatie

Ronse

opdracht

studie

datum

2019

status

Studie

foto's

PM-architecten

visualisaties

PM-architecten