TERUG NAAR OVERZICHT

D&B2021-app

In deze ‘design & build’ wedstrijd werd gezocht naar een optimalisatie van schakelbare typologieën van appartementen voor de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Het ontwerp van appartementen is steeds een evenwichtsoefening tussen het behalen van de noodzakelijke verdichting en rentabiliteit enerzijds, en een goede stedenbouwkundige integratie met respect voor privacy en aandacht voor oriëntatie anderzijds. Dit fictief project betreft een voorbeeldschakeling volgens de projectdefinitie.
Het ontwerp werd in samenwerking met Bouwonderneming Damman en Stabitec opgesteld met een eenvoud in planvorming en structuur teneinde een maximale uniformiteit in maatvoering te verkrijgen die de schakelbaarheid van het ontwerp sterk maakt voor diverse stedenbouwkundige integraties.
Teneinde binnen een klassiek toegelaten gabarit van 12m bouwdiepte in een klassieke stedenbouwkundige korrel een antwoord te kunnen bieden, werden alle appartementen in de lengte rug aan rug geschakeld. Alle dienstruimtes worden tegen deze gemene muur gesitueerd en vormen zo vanuit het plan een extra akoestische buffer tussen de leefruimtes en de slaapkamers.
Voor de grotere types werd het plan uitgewerkt over 2 bouwlagen. Dit laat bij schakelingen toe, de liftkoker binnen maximale bouwhoogtes te houden. In variante kan de slaapkamerverdieping onder de woonverdieping geplaatst worden, wat in sommige locaties de mogelijkheid biedt om uitkragende terrassen te voorzien en zo buitenruimte mogelijk maakt die anders moeilijk te integreren is.

De voorgestelde uitgewerkte schakeling gaat uit van een clustering per 4 units in plan rondom een verticale circulatiezone die buiten het beschermd volume gehouden wordt en ook constructief en akoestisch volledig ontkoppeld is aan de appartementen. De kleinere bouwdiepte van de types laat toe om in zo goed als elk type licht uit een bijkomende oriëntatie in de leefruimte binnen te trekken. Deze twee keuzes resulteren in een evenwicht tussen compactheid en een boeiende volumetrie.
In deze opstelling werden ook de gemeenschappelijke dienstruimtes allemaal binnen 1 compact grondplan geïntegreerd in het hoofdvolume, met ‘opoffering’ van de gelijkvloerse appartementen aan straatzijde, die gelet op minder garantie op privacy, als minder interessant geëvalueerd kunnen worden. Het inkomsas vormt daarbij tevens een akoestische buffer naar de traphal voor fiets- en vuilnisbergingen. Een overdekt deel accentueert en beschermt het inkomgebeuren.
De ondergrondse garage werd in deze schakeling met een grotere bouwdiepte voorzien, zodat de voortuinen deels als dakterras en daktuin dienen opgebouwd maar toelaat de parkeermogelijkheden dubbelzijdig te organiseren.

programma

wedstrijdontwerp voor een design & build van 20 sociale appartementen voor de VMSW

locatie

België

opdracht

wedstrijd

datum

2021

status

Wedstrijd

foto's

PM-architecten

visualisaties

Nanopixel