TERUG NAAR OVERZICHT

De Loods

Als winnende inzending is dit ontwerp voor een voorziening voor bijzondere jeugdzorg de synthese van een open dialoog, een dens programma van eisen en strenge bouwvoorschriften waarbij huiselijkheid werd gedefinieerd als kernbegrip.

Het ontwerp houdt rekening met het dense programma van eisen uitgeschreven door de bouwheer, evenals de noodzaak deze binnen het geldende RUP te laten passen, alsook binnen andere normen, waaronder specifiek het VIPA-decreet.
Eveneens wordt de wens van de huidige bewoners als prioritair beschouwd door middel van een open dialoog tussen alle betrokken partijen tijdens het ontwerpproces.
Het ontwerp is gestoeld op enkele pijlers:
– Open communicatie: De ontwerpfase werd aangesterkt door gebruik te maken van Virtual Reality en 3D-weergaven zodat zoveel mogelijk informatie tijdens de gesprekken kon worden vergaard en verwerkt.
– Circulatie en organisatie: het programma beoogt een duidelijke afbakening van gesplitst/gedeeld, de autonomie van verscheidene afdelingen, de privacy van bewoners en bezoekers.
– Duurzaamheid en technieken: een doorgedreven kennis van levenscyclusanalyses laat toe om in elke situatie volgens het beschikbare budget de meest ecologische keuze voorop te stellen. Algemeen wordt ingezet op passief energiemanagement: prioriteit op optimalisatie van de buitenschil die de volledige levensduur van het gebouw behouden blijft boven uitgebreide technische installaties; passieve zonnewarmte in tussenseizoenen, vermijden van oververhitting door buitenzonwering, free-cooling door nachtventilatie.

De volumes worden zodanig ingeplant dat deze de open ruimtes op het perceel helpen definiëren en differentiëren. Het hoofdgebouw realiseert een visuele en akoestische buffer ten opzichte van de drukke ringweg, zodat het binnengebied als een rustige en veilige speeloase kan worden ingezet. De studio’s voor de jongvolwassenen worden als autonoom volume – zowel een figuurlijke als fysieke opstap – dieper op het perceel ingeplant, afgesplitst door een centrale promenade waarlangs tevens de circulatie voor preventie zal geschieden.
De archetypische vorm van het hellend dak wordt in de diverse volumes omarmd en integreert zich in de ruimere context van de omliggende woonwijken.
De façades van het hoofdgebouw werden zodanig ontworpen dat deze leesbaar en toch beheersd worden ervaren. De beglaasde leefsokkel tilt als het ware “het slapen onder het dak” boven het bedrijvige maaiveld. De toegangen tot het gebouw en de verschillende leefgroepen worden door middel van verticale accenten aangeduid, als volumetrische verankeringen van het gebouw in haar context. Achteraan het perceel wordt de naam van de organisatie hard gemaakt in de vorm van een loods, functionerend als atelier.

programma

nieuwbouw van een voorziening voor bijzondere jeugdzorg

locatie

West-Vlaanderen

opdracht

architectuur stabiliteit technieken interieur infrastructuur wedstrijd

datum

2018

status

In uitvoering

foto's

PM-architecten

visualisaties

PM-architecten