TERUG NAAR OVERZICHT

Eengezinswoning met loods

Deze nieuwbouw van een eengezinswoning met loods voor professioneel gebruik verbindt beide functies tot één fysieke entiteit die zich nestelt in het landschap van het Pays des Collines.

Het perceel is gelegen in een woongebied met landschappelijke waarde en wordt gekenmerkt door een steile helling vanaf de straat. De woning ligt iets terug ten opzichte van de weg om het bestaande talud maximaal te kunnen behouden. Van dit reliëfverschil wordt gebruik gemaakt om de volumes gedeeltelijk in te graven en zo de waarneembare bouwhoogte te beperken. De toegang tot de woning en loods geschiedt via een ingegraven oprit doorheen de talud.
De woning wordt ingeplant aan de voorzijde van het perceel. De loods bevindt zich geschrankt achter de woning en is zo geconcipieerd dat er een architecturale continuïteit met de woning gegarandeerd blijft. Tussen de twee gebouwen bevindt zich een terras onder een zichtbare structuur die de bovengenoemde continuïteit accentueert. Aan het hoofdvolume van de loods wordt nog een lager volume gekoppeld om daar het beroepsvoertuig te kunnen stallen.
De verschillende verdiepingen zijn bereikbaar met een huislift, waardoor de woning toegankelijk is voor personen met beperkte mobiliteit.

Het perceel maakt onderdeel uit van de Pays des Collines waar er specifieke eisen gelden naar de vormelijkheid en materialiteit. Volumetrisch wordt aldus de typologie van het hellend dak omarmd voor beide functies, zodat niet alleen een beheerst geheel ontstaat, maar het project zich tevens nestelt in haar context. Deze wordt voornamelijk gedomineerd door vrijstaande woningen onder hellend dak met secundaire volumes ingevuld met bijhorende functies. Het materiaalgebruik bestaat hoofdzakelijk uit rode gevelsteen en natuurrode dakpannen. In de meeste gevallen hebben de woningen een geveloriëntatie richting de straatzijde. Het project volgt diezelfde oriëntatie.
Het volume van de woning wordt deels opgetrokken uit rode gevelsteen en deels uit houten gevelbekleding die eveneens doorloopt tot aan het dak. De openingen in de zijkant van het gebouwen worden beperkt en sober gehouden (ingang en garagedeuren) en staan in contrast met de grote raampartijen op de verdiepingen die zich maximaal richten naar het licht en het zicht op de omgeving.
Het volume van de loods is opgebouwd uit dezelfde rode gevelstenen en een natuurrood pannendak.

programma

nieuwbouw eengezinswoning met loods

locatie

Henegouwen

opdracht

architectuur stabiliteit infrastructuur

datum

2019

status

In uitvoering

foto's

PM-architecten

visualisaties

PM-architecten