TERUG NAAR OVERZICHT

Halfopen BEN-woning

Deze halfopen nieuwbouw eengezinswoning met ingetogen hedendaags karakter langs de bedrijvige woonstraat, ontplooit zich naar de glooiende achtertuin.

Het was de wens van de bouwheer om op het langgerekt perceel een compacte en duurzame woning volgens het kader levenslang wonen op te trekken, die tevens rekening hield met de nabije omgeving en het bestaande reliëf op het perceel.
De spanning tussen de voor- en achterzijde van de woning is het gevolg van haar context:
– De zuidelijk georiënteerde voorgevel sluit zich eerder af van de drukke straatzijde, blijft sober en versterkt de materialiteit van de gevelsteen. Door de beperking van raamopeningen en de toepassing van een claustra element in de gevel wordt er gegarandeerd in zowel thermische als akoestische performantie.
– De carport dient als fysieke schakel tussen de woning en de (carport van) linkerbuur. Zowel in volume als materiaalgebruik biedt het een contrast met de woning zelf. Het is een voortzetting van de vormstijl van de buur zodat een homogeen straatbeeld ontstaat.
– De achtergevel opent zich maximaal naar de diepe achtertuin door middel van grote raampartijen en leeshoek met zitbank.
– De raamopeningen in de zijgevel werden strategisch geplaatst om ofwel specifieke zichten te kaderen, ofwel het zicht maximaal te beperken in functie van privacy.

Zowel de bestaande bebouwing als de oriëntatie van het perceel vormden het aangrijpingspunt van waaruit het geschrankt bouwvolume voortvloeide. De relatie met de linkerbuur werd gereguleerd door middel van een verkavelingsplan.
Het ontwerp gaat uit van een gebalanceerd spel tussen architecturale vormgeving en materiële belijning, tussen massiviteit en openheid met kadrering van de omgeving.

programma

nieuwbouw van een halfopen BEN woning

locatie

Oost-Vlaanderen

opdracht

architectuur stabiliteit

datum

2019

status

Gerealiseerd

foto's

PM-architecten

visualisaties

PM-architecten