TERUG NAAR OVERZICHT

Masterplan Hoeve Armengoed

In opdracht van stad Kortrijk werd een herbestemmingsstudie uitgevoerd voor de hoeve Armengoed en omliggende gronden waarbij verschillende ontwikkelingsscenario’s werden uitgewerkt en afgewogen.

De studie kwam tot stand in nauwe samenwerking met de directie Ruimte, Vastgoedexpert Immpower en Landmeterexpert Topomar. Er werd vertrokken vanuit een ruimtelijke en historische analyse van de hoeve en haar omgeving.
Hoeve Armengoed is gelegen in een landelijke restzone die ooit deel uitmaakte van het omvangrijke Leielaagland. Dit landschap werd stilaan omsingeld door een verscheidenheid aan urbane invullingen.
Wat al snel duidelijk werd is de sleutelpositie die de hoeve en omliggende gronden hebben op mesoschaal. De nabijheid van zowel een verstedelijkt en uitgerust centrum in het zuiden, als ook een groene oase in het noorden en de huidige fietsas doorheen de site, maken dat er een potentieel is voor de hoeve om ingezet te worden als poort tot het groen. Breiden we dit potentieel uit over de volledige site, dan is er ruimte voor een beheerste stedenbouwkundige ontwikkeling die de overgang regelt tussen de dense woonwijk en het open landschap, als alternatief op de huidige harde begrenzing van beide functies.
Vervolgens werden door middel van ontwerpend onderzoek drie ruime herbestemmingsscenario’s opgesteld en geanalyseerd. Aangezien een site steeds bestaat in relatie tot haar omgeving, moet de herbestemming de Hoeve Armengoed terug integreren in de hedendaagse context en haar actief deel laten uitmaken van het sociaal maatschappelijke leven van Bissegem en Kortrijk.

Er kunnen drie projectdelen onderscheiden worden: de beschermde erfgoedzone van de hoeve, de oostelijke woonuitbreidingszone en de open ruimte ertussenin. De nieuwbouwontwikkeling is een uitgelezen kans om de overgang te maken tussen de dense stedelijke wijken en de open landelijke delen, zowel ruimtelijk als maatschappelijk. Waar de wijken louter de uiting zijn van een privaat belang en de hoeve een uiting is van een gemeenschappelijk belang (erfgoed), is het essentieel dat de nieuwe uitbreiding deze verbindt. Een invulling zoals zorg-wonen is hier een goed voorbeeld van. Het verenigt een gemeenschappelijk component met een privaat belang.
Architecturaal dient de nieuwbouw een eenheid te vormen in relatie tot het hoeve-ensemble zonder op materieel vlak een pastiche te vormen. Een hedendaagse uitstraling is dus aangewezen, echter zonder te contrasterend te werken. Een belangrijke archetype is het voorerf, aangezien dit fysiek het centrum vormt, en de relatie tussen de volumes in sterke mate kan regelen. Een landschappelijk verantwoorde clustering van terraszones, groenzones, toegangspaden en speelzones kan een sociale dynamiek tussen de verschillende invullingen versterken.

programma

herbestemmings- en haalbaarheidsstudie Armengoed site in opdracht van Stad Kortrijk

locatie

Kortrijk

opdracht

studie

datum

2021

status

Studie

foto's

PM-architecten

visualisaties

PM-architecten