TERUG NAAR OVERZICHT

Hoeve Walbrugge

Dit renovatieproject van de achttiende-eeuwse vierkantshoeve Hof ter Linden omvat een herbestemming tot toeristische verblijfsaccommodatie met conciërgewoning en flex kantoren.

De hoeve Hof ter Linden staat opgenomen op de inventaris Onroerend Erfgoed en werd in het verleden reeds gebruikt als kampeer- en verblijfshoeve. Het toeristische aspect is dus niet vreemd aan de site.
Het betreft in essentie een niet volledig gesloten vierkantshoeve met aan de noord-westzijde twee bijgebouwen, waaronder een cigorei (droog)ast en een gebouw dat duidelijk dienst deed als tijdelijke verblijfplaats.
Er wordt maximaal ingespeeld op de huidige gebouwen en materialen. Er zal in beperkte mate ook terug gekeerd worden naar de toestand waarin de hoeve zich vroeger bevond.
De bestaande gevelopeningen krijgen een nieuwe functie (ramen, toegangsdeuren, etc) waardoor de eigenheid van de hoeve niet verloren gaat.

Het gebouw kan functioneel ingedeeld worden in drie stukken:
– De huidige woning wordt verbouwd en terug in gebruik genomen als private woning.
– De drie vleugels aan de vierkantshoeve worden grondig gerenoveerd en opgewaardeerd, ze gaan enerzijds een ondersteunende functie aan de vakantiewoningen bieden (opslag, ontspanningsruimte, polyvalente ruimtes, sauna, fitness,…) en anderzijds een kantoorfunctie beslaan (kantoor, flex offices, vergaderzalen, …).
– De noordwest gelegen bijgebouwen doen dienst als vakantiewoningen. Het langwerpige gebouw wordt herbouwd. De ast wordt grondig gerenoveerd.
Visueel-vormelijk werd er minimaal ingegrepen. Er vond een grondige opwaardering van de hoeve plaats door herstellingen, een beperkt deel te hermetsen in traditionele baksteen en het aanbrengen van een witte kalei.
Het langgerekte bijgebouw werd herbouwd waarbij verscheidene gevelmaterialen toegepast werden die in de rest van de gebouwen ook terug te vinden zijn. De ast werd terug in ere hersteld.

programma

herbestemming vierkantshoeve naar toeristische accommodatie met conciërgewoning

locatie

Tiegem

opdracht

architectuur stabiliteit

datum

2019

status

Gerealiseerd

foto's

PM-architecten

visualisaties

PM-architecten