TERUG NAAR OVERZICHT

Residentie Hof van Edelare

De uitgedoofde functie van een voormalig kloostergebouw wordt nieuw leven ingeblazen door middel van een residentiële herbestemming en uitbreiding van het gebouw met respect naar het beschermd monument.

Juist buiten de kern van Oudenaarde ligt het oud klooster van de Zusters Onze-Lieve-Vrouw Visitatie, omringd door een ommuurde tuin. Achter het perceel strekt zich het wijde akkerlandschap uit. Een deel van het project is beschermd als dorpszicht. Het kloostergeheel blijft behouden en wordt heringericht met appartementen en woningen. Aan de andere zijde wordt het nieuwe volume met appartementen opgericht, gesitueerd buiten de beschermde zone.
De architecturale eigenheid van het klooster is visueel dominant en beeldbepalend. Daarom wordt voor de vormgeving van het nieuwe volume geopteerd voor een strakke en hedendaagse architectuur. De stijlkundige tegenstelling versterkt de architecturale kwaliteiten van beide volumes, oud en nieuw. De idee van de kloostertuin als omringde binnentuin met open wandelgangen wordt gerecupereerd in het concept van open gaanderijen langsheen het nieuwbouwvolume in een soepel spel van openheid en geslotenheid. De geslotenheid van de site, als één van de essentiële kenmerken ervan, blijft aldus behouden. Ook de bestaande kloostermuur wordt gerespecteerd in zijn oorspronkelijke context.
De glazen verbindingsgang tussen het bestaande en het nieuwe gebouw is uitgevoerd met een lichte zwevende structuur uit glas en staal om het klooster in haar waarde te laten en de architecturale kwaliteiten hiervan te beklemtonen.

Het nieuwe volume ligt parallel aan de westelijke vleugel van het kloostergebouw en bezit hetzelfde langwerpige inplantingsprincipe. Doordat ze de grote tuin in twee deelt bevordert de nieuwbouw een evenwichtige bezetting en structurering van de site. Op deze wijze sijpelt de historische kloostertypologie door naar de buitenruimtes toe.
Tevens wordt er bij de inplanting van de nieuwe volumes rekening gehouden dat de volumes visueel niet dominant zijn ten opzichte van het beschermde klooster.
De nieuwe gebouwen situeren zich hoofdzakelijk van de straat weg en worden in de helling geschoven waardoor de impact aan de achterzijde geminimaliseerd wordt. Hier zijn slechts twee van de vier bouwlagen zichtbaar. Op deze manier ontstaat een vlotte stedenbouwkundige overgang tussen het volume van de rechts naburige woning en het volume van het kloostergebouw. Het optimaal benutten van het hoogteverschil komt ook de toegankelijkheid van de site ten goede; de half ondergrondse parking vindt hier een perfecte ligging en is zo vlot bereikbaar vanaf de straatzijde.

programma

nieuwbouw van 16 assistentiewoningen en masterplan herbestemming klooster tot appartementen en woningen

locatie

Oudenaarde

opdracht

architectuur interieur studie infrastructuur

datum

2015

status

Gerealiseerd

foto's

PM-architecten

visualisaties

@Camecasa