TERUG NAAR OVERZICHT

Hydrauliek Morreels Ronse

Een nieuw industriegebouw voor een specialistisch bedrijf, waarbij voorzien wordt in een geklimatiseerde testhal, opslaghal en bijhorende fabrieksruimte in een kopgebouw waarboven een ondersteunende kantoorruimte met refter prijkt.

Het nieuwe bouwblok vormt een verderzetting van de industriële activiteit die reeds op het belendende perceel plaatsvindt. Het nieuwe blok bestaat uit een kopgebouw en twee achterliggende industriehallen.
De bouwvolumes zijn zo ontworpen dat ze maximaal rekening houden met de volumetrie en de stedenbouwkundige situatie van hun omgevingen. De kantoren en refter worden bovenop de industriebouw voorzien van waaruit zij een goed overzicht over de site kunnen bewaren. De bouwhoogte t.o.v. de omgeving blijft vrij beperkt aangezien zich op het terrein reeds een vrij groot hoogteverschil bevindt waar gebruik van gemaakt wordt.

In de inplanting van het gebouw op de site en het verloop van de bouwhoogtes doorheen de site is rekening gehouden met verscheidene aspecten zoals omgeving, oriëntatie en zicht. Er wordt tevens een draaischijf voor zwaar vrachtvervoer ingeplant op de site om de bewegingsruimte te maximaliseren.

programma

nieuwbouw van een industriegebouw

locatie

Ronse

opdracht

architectuur stabiliteit

datum

2018

status

Vergund

foto's

PM-architecten

visualisaties

PM-architecten