TERUG NAAR OVERZICHT

Il Castello

Georganiseerd rond een groen binnenplein worden 28 woongelegenheden voorzien. De gediversifieerde volumes met verspringende bouwlagen zijn ter vervanging van de oude horecazaak en spelen in op de nabije sportzone, residentiële gebouwen en handelszaken.

Het project bevindt zich langs een gewestweg dewelke gekenmerkt wordt door een verscheidenheid aan functies waarbij woningen, commerciële activiteit en recreatie elkaar afwisselen. Aan de achterzijde van de site bevindt zich een openbare parking alsook een klein stadion en sportcomplex ’t Rosco. De site zelf omvat 2 percelen en huisvestte een horecazaak ‘t Kasteelken’ met woning. De oorspronkelijke bebouwing had een zeer inwaarts gericht karakter rondom een binnenplein. Het concept van dit binnenplein wordt geherintroduceerd in de nieuwbouw.
In het ontwerp van de meergezinswoning werd met meerdere aspecten rekening gehouden zoals oriëntatie, zicht, licht en omgeving. Dit resulteert in een ontwerp waarbij aan de straatzijde op eenzelfde voorgevellijn gebouwd wordt als de verder gelegen woningen. Het volume aan de straatzijde wordt bewust lager gehouden om zo aan te sluiten bij de omliggende bebouwing.
Aan de achterzijde, waar meer open ruimte beschikbaar is, wordt hoger gebouwd. De groene buffer die voorzien werd in het RUP sport- en recreatiezone garandeert de open en groene ruimte rond het hoogste punt van het gebouw waardoor ook schaduwhinder naar omliggende bebouwing quasi onbestaand is. Variaties in hoogtes en materiaalgebruik, raamindelingen,… maken het een karaktervol geheel dat mee opgaat in het stedelijk weefsel.

De baksteenarchitectuur die terug te vinden is langs de gewestweg in meerdere woningen van 2 bouwlagen met hellende daken wordt afgewisseld met grote in beton opgetrokken bedrijven en commerciële ruimtes met platte daken. Niet alleen vormelijk maar ook functioneel bestaat een diversiteit langs deze gewestweg, dewelke in de materialisatie en volumetrie van de nieuwbouw terugkomt, waardoor het project een kleinschalig karakter bevat ondanks de omvang van het bouwprogramma.
Het perceel laat het toe om achteraan meer hoogte te creëren dan vooraan. Vooraan worden de volumes laag gehouden. Aan de achterzijde van de site, waar veel open ruimte bestaat, wordt hoger gebouwd. Deze gebouwdelen worden met een lager volume met elkaar verbonden. De volumes zijn zo geschakeld dat er een groen, doorwaadbaar binnenplein ontstaat, ten voordele van het wooncomfort. Verder wordt de parkeernood vooraan op de site zelf georganiseerd en worden de residentiële bouwlagen pas gestart op de bovenliggende niveaus, ze zweven als het ware boven het maaiveld.

programma

nieuwbouw meergezinswoning met 28 appartementen

locatie

Ronse

opdracht

architectuur infrastructuur

datum

2020

status

In uitvoering

foto's

PM-architecten

visualisaties

PM-architecten