TERUG NAAR OVERZICHT

La Peregrina

Dit inbreidingsproject is gelegen op het domein van de historische beeldbepalende stadsvilla ‘Van Grootenbruel’ en omvat gediversifieerde zones waarbij de kans gegrepen werd om het fijnschalige van het stedelijk weefsel te projecteren op de site zelf.

Het masterplan werd opgemaakt in het kader van woonzorg in combinatie met appartementen en horeca. Dit resulteert in een combinatie van woongelegenheden voor een gemengd publiek (senioren en gezinnen). Het concept voor de site is gebaseerd op verschillende pijlers:
1. Behoud van de beschermde site als “îlot”. De architecturale eigenheid van de site is beeldbepalend. De geslotenheid van de site wordt al essentieel kenmerk behouden. De bestaande tuinmuren worden terug geoptimaliseerd in hun oorspronkelijke context. Tevens wordt er bij de inplanting van nieuwe volumes rekening mee gehouden dat de volumes visueel niet dominant zijn tegenover de beschermde woning.
2. Restauratie van de historische tuin uit 1928, naar ontwerp van H. Fonteyne. Dit tuingedeelte zal dienst doen als buitenruimte voor de horecafunctie van het herenhuis. Op deze manier krijgt de tuin een semi-privaat karakter.
3. De hoofdingang van de nieuwe functies situeert zich via de historische toegangspoort tussen de stadsvilla en de garage. Er wordt gekozen voor een zuivere, lichte en sobere structuur om de woning in haar waarde te laten en de architecturale kwaliteit hiervan te beklemtonen.
4. De inplanting van verschillende volumes om gedifferentieerde sferen te creëren op de site.
5. De site is beperkt toegankelijk voor autoverkeer. De nodige verharding zal op verschillende plaatsen groen en doorlaatbaar zijn.

Ontstaan vanuit een stadswoning, gekoppeld aan een stadstuin en in relatie tot een ingesloten landschappelijk restant binnen de stad, behoudt het project de verschillende krachtlijnen ontstaan in de loop van de tijd, neemt deze vast, versterkt en verbindt ze met elkaar.
Het project verweeft tevens het erfgoed met de stad, vanuit het concept van een verdere doortrekking van de reeds aanwezige evoluties binnen de geschiedenis van de site. Het ondersteunt in zijn totaliteit de beschermde stadsvilla en beperkt zich niet tot de beschermde, decretaal afgebakende zone. De confrontatie met de achterliggende landschappelijke delen blijft behouden door middel van sterke conceptassen doorheen de bebouwing.
Elk plein of patio heeft een eigen verhaal binnen de ruimere context van de site. De nieuw ingeplante gebouwen gaan in dialoog met het monument en ondersteunen zo deze verweving. De stad wordt de site binnen getrokken in de vorm van een stedelijk plein. De stedelijke elementen waaieren doorheen de site tot de oorspronkelijke organische structuur opnieuw de overhand neemt. Doorbrekingen worden gecreëerd die de open ruimtes verbinden en een spanningsveld creëren tussen open en gesloten.

programma

verbouwing van de beschermde woning Van Grootenbruel tot horeca, nieuwbouwproject van 13 appartementen en 34 assistentiewoningen

locatie

Ronse

opdracht

architectuur technieken infrastructuur

datum

2011

status

Gerealiseerd

foto's

PM-architecten

visualisaties

PM-architecten Dirk DC