TERUG NAAR OVERZICHT

Laagenergiewoning in landelijke omgeving

Dit woonproject is gelegen in agrarisch gebied. De bestaande zonevreemde halfopen woning werd afgebroken en vervangen door een nieuwe lage-energiewoning met beroepsruimtes waarbij de vormgeving zich ontleent aan de bestaande landelijke context.

Een aantal archetypes die de landelijke bebouwing in de streek kenmerken zijn in de nieuwe woning verwerkt: steekboog, streklagen, plintverwerking, kleine ramen onder de kroonlijst, … Dit vertaalt zich in de gevelopbouw naar de patio toe en de akkers. Een verticaal ritme wordt gehanteerd teneinde dit te versterken.
De achterbouw wordt gekenmerkt door een hellend groendak, zodoende blijft het groene karakter vanuit de omgeving voelbaar.

De koppeling met de buur is zeer beheerst gehouden. Het traditioneel profiel van één bouwlaag met hellend dak wordt overgenomen. Tevens wordt verder gewerkt op de heterogene typologieën die dergelijke clusters dikwijls bevatten, dit versterkt en respecteert de kleinschaligheid van het landelijk open gebied. Binnen die optiek wordt eveneens zoveel mogelijk de bestaande inplanting gerespecteerd.

programma

herbouw van een laagenergiewoning in zonevreemd gebied

locatie

Oost-Vlaanderen

opdracht

architectuur technieken

datum

2008

status

Gerealiseerd

foto's

PM-architecten

visualisaties

-