TERUG NAAR OVERZICHT

Herbouw woning in landelijke omgeving

Voor deze ééngezinswoning werd een sloop en herbouwtraject gevolgd. De vormgeving en materialisatie van de verschillende volumes refereren naar het typische karakter van de landelijke omgeving.

De landelijke en glooiende omgeving wordt gekenmerkt door een diversiteit aan vrijstaande woningtypes, waarbij een uniformiteit in gevel- en dakafwerking ontbreekt. Deze worden sporadisch afgewisseld door hoevestructuren, getuigenissen van het historisch agrarische karakter van de streek.
Het goed zelf werd een tijdlang verwaarloosd waardoor er op het perceel veel wildgroei van vegetatie ontstond. Diezelfde verwaarlozing zorgde er voor dat de huidige woning en aanbouwen onherstelbaar waren.
Er werd geopteerd voor een sloop en herbouwtraject waaruit vervolgens een duurzame, hedendaagse op de opdrachtgever afgestemde woning ontstond zonder voorbij te gaan aan de landelijke vormgeving die de omgeving rijk is.

De nieuwe eengezinswoning werd geconcipieerd op basis van twee aan elkaar gekoppelde hoofdvolumes. Het ene volume krijgt een klassiekere uitstraling met wit gekaleide gevelsteen en rood-grijze genuanceerde dakpannen dewelke refereert naar de verscheidene hoeveclusters die verspreid liggen over het landschap. Het andere volume wordt volledig opgetrokken met een houten gevel- en dakbekleding, een knipoog naar de schuurtypologieën die eigen zijn aan de streek.
Specifieke annexen rondom de hoofdvolumes bevorderen een dynamische compositie waarbij de beleving zowel intern als extern varieert.
De bouwhoogtes van de verschillende volumes werden bewust van rechts naar links (gezien vanaf de straatzijde) lager ontworpen om een geleidelijke overgang te maken van de bestaande bebouwing rechts (twee volwaardige bouwlagen onder hellend dak) naar de bebouwing links (lager gebouw onder platte daken). Zo werd een optimum gezocht tussen de hellende daken, platte daken en diverse gevelafwerkingen in de directe omgeving.

programma

herbouw van een eengezinswoning

locatie

Oost-Vlaanderen

opdracht

architectuur interieur

datum

2021

status

In uitvoering

foto's

PM-architecten

visualisaties

PM-architecten