TERUG NAAR OVERZICHT

Masterplan Borrestraetken

De historisch gegroeide heterogene volumetrie binnen het projectgebied wordt in dit masterplan gereorganiseerd tot een gemengd project voor 13 woongelegenheden en commerciële functies waarbij de ruimtelijke kwaliteiten worden behouden en versterkt.

Het middeleeuws stadsweefsel van Geraardsbergen wordt sterk gekarakteriseerd door een permeabel publiek stadslandschap. Bouwblokken dimensioneren pleinen; woningentiteiten omgeven binnentuinen, koertjes en private pleintjes. Deze ‘openingen’ maken de stad leefbaar en houden zowel stad als stedelingen tezamen. Doorheen de jaren slibt de stad echter steeds meer dicht. Bouwblokken breidden uit naar de interne open ruimtes, straten en pleinen worden opgeëist door mechanisch verkeer.
Het projectgebied wordt omzoomd door de Markt, de Duivenstraat – een smal afdalend straatje met licht gebogen verloop dat oorspronkelijk ‘Borrestraetken’ heette – en de Brandstraat. De panden op deze site maken deel uit van een duidelijk omschreven grenszone. Vergaande verstedelijking heeft de binnenkoer grotendeels verdicht. Toch is de middeleeuwse publieke doorwaadbaarheid van het bouwblok nog sterk voelbaar doorheen de Brandstraat en de Duivenstraat: een stukje Geraardsbergen, steeds op menselijke maat gebleven.
De huidige situatie is organisch gegroeid tot een specifiek en heterogeen weefsel. De kenmerkende volumeontwikkeling is bepalend voor het stedelijke karakter van de plek en zal aldus gerespecteerd worden in de nieuwe te creëren situatie.
De beschermde panden en zichten zullen in hun desbetreffende hoedanigheid bewaard, gerestaureerd of heropgebouwd worden.

Het binnengebied dient te worden geherstructureerd. Het geheel is in de loop der jaren uitgegroeid tot een kluwen van ruimtes, doorgangen, doodlopende trappen, … het merendeel van de ruimtes van de gebouwen in de Duivenstraat en de Brandstraat is in slechte staat. Het geheel dient te worden gereorganiseerd om het gebied een levensvatbare bestemming te geven. De interne organisatie van de gebouwen wordt volledig herzien met het oog op kwalitatief open ruimte.
Door de site open te werken naar de Brandstraat toe wordt ademruimte gecreëerd voor het geheel en komt de bestaande volumetrie van de waardevolle panden tot zijn recht.
Een centrale circulatiekoker organiseert de volledige site zonder afbreuk te doen aan de wanordelijke spontaniteit die kenmerkend is voor de morfologie van de bestaande bebouwing.
De toren fungeert als spil van de interne circulatie en versterkt de permeabiliteit van het geheel. Steegjes, terrassen en doorgangen op verschillende niveaus maken de cluster tot een beleefbare ruimte waar de menselijke schaal van het middeleeuwse stadsweefsel verder wordt doorgetrokken.

programma

masterplan voor reconversie bouwblok tot een gemengd project van appartementen en commerciële functies

locatie

Geraardsbergen

opdracht

studie

datum

2011

status

Studie

foto's

PM-architecten

visualisaties

PM-architecten