TERUG NAAR OVERZICHT

Masterplan Le Tilleul

Langs de Molenbeek te Ronse liggen heel wat verwaarloosde industriële erfgoedsites. Voor de voormalige weverij “Le Tilleul” werkten we een masterplan uit voor een herbestemming tot wonen met behoud van het industrieel karakter van de site.

Het plangebied kadert in het PRUP “Stedelijk project Ninovestraat” en ligt in het NO van de stadskern op de overgang naar het open landschap van de Vlaamse Ardennen, waar de Molenbeek de rode draad vormt van de voormalige textielindustrie. Deze gebruikte immers de beek om het overtollige water van hun productieprocessen te lozen. ‘Le Tilleul’ vormt een duidelijke grens tussen de open ruimte ten N van de Molenbeek en het industrieel patrimonium ten Z ervan. Het eerste gebouw werd opgetrokken in 1928, de bloeiperiode van de textielindustrie te Ronse. Geleidelijk aan echter werd de site quasi volledig dicht gebouwd, waardoor de ruimtelijke balans uit evenwicht raakte. We analyseerden de gebouwen op hun erfgoedwaarde en besloten om enkel de markante industriële bouwelementen te behouden en deze te integreren in een herbestemmingsproject. De ballast wordt gesloopt waarbij plaats kan vrijgemaakt worden voor een woonproject waarbij de bebouwde ruimte terug in balans wordt gebracht met de open ruimte en we een minder dense bestemming kunnen voorzien. We kozen in dit geval dan ook voor individuele grondgebonden woningen omdat deze qua schaal beter aansluiten bij de ruimtelijke draagkracht van het perceel en het oorspronkelijke eerder lage industrieel gebouw. De schouw en de historische wand langs de Molenbeek werden opgenomen in het concept als een landmark.

Het driehoekige voorplein met flankerende gebouwen en gebouwdelen wordt behouden. Hier zien we een bakstenen gevel met acht traveeën voorzien van rondboogvormige muuropeningen, typische gevels met sheddaktypologie en de portierswoning met aanpalende loods. Hetzelfde geldt voor de wand langs de Molenbeek, hier behouden we het merendeel van de wanden, de monumentale schouw en de achterste loodsen als industriële relicten. Door deze chirurgische ingrepen behoudt de site de fijne korrel van haar oorspronkelijke uitstraling en wordt terzelfdertijd functioneel bruikbaar als woonerf. De inplanting van de woningen is orthogonaal voorzien omwille van de eigenheid van de site. De orthogonale fabrieksvorm, ingeschreven in een onregelmatige perceel blijft behouden. Uiteindelijk krijgen we een aangenaam voorplein met historisch karakter waar de bezoeker kan parkeren en een achterliggend verkeersluw woonerf met gezinswoningen met tuintjes. Doorheen het woonerf loopt er een trage verbinding voor voetgangers en fietsers die aansluit op een reeds bestaand fiets- en wandelpad dat de Molenbeek verbindt met de stadskern. Dit realiseren we door een brugje te voorzien over de Molenbeek. .

programma

masterplan voor de herbestemming van een industriële site tot woonproject met 29 woongelegenheden

locatie

Ronse

opdracht

studie

datum

2010

status

Studie

foto's

PM-architecten

visualisaties

PM-architecten