TERUG NAAR OVERZICHT

Masterplan Post Grote Markt

Deze studie naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor de site van het oud Postgebouw en Vredegerecht van Ronse gaat uit van een herdefinitie van ‘doorsteek’ als stedenbouwkundige katalysator.

Stedenbouwkundig wordt de stad Ronse gekenmerkt door een verweven netwerk aan doorsteken doorheen de bouwblokken, als alternatieve routes om zich doorheen de stadsdelen te kunnen begeven. Zo is de Edouard Anseelestraat – het ‘pisstraatje’ – één van deze vele tussenweggetjes en doorkruist het de projectsite als verbinding van de Oude Vesten met de Grote Markt. De site omvat het oude Postgebouw en Vredegerecht, als voorzijde gelegen aan de zijde van de markt. De gevels van deze gebouwen zijn met hun massieve en sterk ritmerende architectuur beeldbepalend voor de gesloten marktwand. Deze blijven door hun visuele en historische significantie behouden en worden geïntegreerd als ‘het gezicht’ van het totaalproject.
De ‘secundaire’ doorsteken die via sobere doorgangen onder het voormalig Postgebouw en de Harmonie uitkomen op de markt, vormen als ‘nevennetwerk’ een bescheiden, maar ‘ontdekkend’ alternatief voor de drie hoofdinvalswegen op de markt. In deze studie wordt de relatie van de doorsteek met de marktwand in eer gehouden, zowel in schaal als functie.
De bestaande doorsteek wordt geherinterpreteerd als een volwaardige stedelijke ruimte waarbij de nieuwe residentieel-commerciële functies van het project zich zullen verweven met de publieke ruimte. Zo wordt de negatieve ruimte tussen de bouwblokken opgeladen tot een kwalitatieve korrel, de stad sijpelt doorheen het bouwblok.

Het volledige binnengebied wordt geherdefinieerd. De aangebouwde ballast wordt ingeruild voor een commerciële plint, waarbij de publieke doorsteek wordt versterkt. Vanuit het oude Vredegerecht wordt één van de portieken opengewerkt om een tweede doorgang te realiseren die als tweeling samenwerkt met de bestaande doorgang in het oud Postgebouw. Deze trechtervormige as werkt verdelend vanuit de Oude Vesten naar de Grote Markt toe, alsook concentrerend vanuit de markt naar het binnengebied.
De bovenliggende niveaus worden verdeeld in vijf residentiële blokken, elk met een eigen microcontext op vlak van inplanting, vormgeving en woondensiteit. Deze creëren op hun beurt een open ruimte tussenin, dewelke als een verheven tweede maaiveld ingevuld wordt tot groene oase. Zo wordt de illusie verbroken dat leven in een stedelijk bouwblok gelijk zou staan met de afwezigheid van een kwalitatief groene woonomgeving.
De zijde aan de Oude Vesten wordt ontdaan van de status als ‘achterzijde’ door de kopblokken specifiek vorm te geven als portaalgebouwen, waarbij de dakvorm een knipoog is naar de statige burgerhuizen in de straat die vanaf de Sint-Martinuskerk haaks uitkomt op het projectgebied.

programma

studie voor ontwikkeling van het oud Postgebouw en Vredegerecht in Ronse

locatie

Ronse

opdracht

studie

datum

2020

status

Studie

foto's

PM-architecten

visualisaties

PM-architecten