TERUG NAAR OVERZICHT

Masterplan Zorgsite Delghust

Dit masterplan omvat een uitgebreide studie en uitwerking van verschillende deelopdrachten voor de OCMW- en zorgsite in Ronse. Het vormt een scharnier tussen verschillende functiegebieden en is als groene omgeving het orgelpunt op de stadstuin.

Er wordt vertrokken van de idee van een zorgdorp dat verschillende zorgdisciplines kan verenigen. Zorg neemt hoe langer hoe meer een belangrijke positie in binnen onze maatschappij. Het is bijgevolg uitermate belangrijk dat zorg laagdrempelig, op menselijke schaal en bereikbaar blijft.

Het concept is gestoeld op een aantal pijlers die een direct gevolg zijn van de relatie van de site met de ruimere stedenbouwkundige en planologische context.
– Optimalisatie van de relatie tussen de stadstuin en de (woon)zorginplantingen.
– Maximaal behoud van de bestaande architecturale expressie van de gebouwen en het consolideren van de historisch maatschappelijke relatie tot de stad.
– Transformatie van de huidige zorgsite tot een hoogwaardige zorgkorrel met een gedifferentieerd programma en sterke gebruiksrelatie tot de omgeving. Dit door een laagdrempelige, innovatieve en betaalbare zorg te garanderen in aanvulling tot de bestaande zorgfuncties binnen de stad.

Een greep uit het programma dat verwezenlijkt wordt op de site: Ontvangstpatio, horeca, Zorg- en Commerciële winkel, Kapel, Zorgcoördinator, Thuisverplegingspunt, Dienst gezinszorg + thuiszorg, Dienstencheque onderneming, Kinderdagverblijf + IBO, Paramedische functies, Dagopvang oncologie, Mind district, Herstelverblijf, Zorgtoerisme, Woonzorgcentrum, GAW, NAH-centrum, OCMW-diensten, Dienstencentrum, Landschappelijk kunstpark.

 

De stadstuin, die de directe schakel vormt met de kern van de stad, krijgt haar beëindiging en voltooiing op de zorgsite. De ‘Tuin’ wordt doorgetrokken en vormt een groene draad doorheen de site, die op deze manier doorwaadbaar wordt voor de gebruiker van deze ruimtelijk belangrijke omgevingen. De innovatieve toon die is aangezet met het project TIO3 wordt verdergezet in een sterke klemtoon op zorginnovatie. Op dit pad worden verschillende functies geweven, als de kralen op een snoer. Optimalisatie van de groeiende connectie tussen de verschillende stadsdelen vormt bijgevolg een belangrijk uitgangspunt.

De grote binnentuin wordt gedeeltelijk overdekt om dienst te doen als scharnier en verdeelpunt binnen de site. De zorgpatio is een HUB, een open huis voor alle zorginitiatieven die aanwezig zijn in de stad. Deze zal doorwaadbaar zijn gezien ze de verbinding vormt tussen twee krachtige archetypische openbare en semi openbare entiteiten: de stadstuin met het kunstenpark en het zorgpark gekoppeld aan het WZC.

programma

masterplan voor de zorgsite in Ronse , uitwerking WZC, NAH, kinderdagverblijf, zorghotel en ontvangstpatio

locatie

Ronse

opdracht

studie wedstrijd

datum

2015

status

Studie

foto's

PM-architecten

visualisaties

PM-architecten