TERUG NAAR OVERZICHT

Meergezinswoning Priestersstraat

Dit ontwerp is een vervollediging van de stedelijke hoek langs het historisch gebied ‘De Vrijheid’ in Ronse. Het betreft een reconstructie van het oorspronkelijke hoekgebouw met haaks hierop een inbreidingszone volgens beluiktypologie.

In het centrum van Ronse bevindt zich ‘De Vrijheid’, het historisch stadsdeel rond Sint-Hermesbasiliek, dat meer dan 800 jaar bestond als juridisch en economisch autonome enclave. Wat Ronse uniek maakt, is dat deze historische realiteit in het stadsweefsel bewaard is gebleven. Om een sterke en coherente visie te ontwikkelen op de toekomst van dit gebied werd een RUP opgemaakt, waarop het huidige ontwerp zich ent.
De site bestaat uit een rijwoning uit de eerste helft van de 19de eeuw en is vastgesteld als bouwkundig erfgoed. Verder bevindt er zich een parking waar voorheen een hoekgebouw stond dat in 1987 gesloopt werd. Vanuit het RUP wordt geopperd om dit perceel terug te bebouwen met een hoekgebouw waardoor de blinde gevel wordt weggewerkt en er een volwaardige afwerking ontstaat van de Priesterstraat.
Het ontwerp speelt hierop in en gaat uit van de restauratie en integratie van de bestaande voorgevel samen met de reconstructie van het oorspronkelijke hoekgebouw. Achter deze gevels worden 5 appartementen georganiseerd. Dieper op het perceel worden 2 rijwoningen ingeplant die zich haaks op de straat oriënteren. De inplanting inspireert zich op de typologie van een beluik en biedt een functionele en visuele opsplitsing tussen de appartementen en de woningen.

De beluiktypologie verzekert zo ook een ideale noord-zuid oriëntatie. Eveneens biedt deze indeling ruimere en kwalitatievere groenzones dan mocht de stedelijke wand langs de straatgevel dicht gebouwd zijn.
De gevelarchitectuur van het hoekgebouw en de rijwoningen wordt voorzien in gekaleide gevelsteen, verbonden met een rondboog als toegangspoort tot het binnengebied. Het dak van het hoekgebouw krijgt een oranjerode dakpan zoals deze oorspronkelijk voorzien was, eveneens worden de woningen in dezelfde dakbedekking voorzien. Zo wordt via deze homogeniteit in materiaalgebruik een uniform geheel gemaakt van het project.
De bijkomende woonentiteiten behoeven een verhoging in parkeermogelijkheden. In een historisch stadsdeel als ‘De Vrijheid’ is dit een behoorlijke uitdaging. Het volledige perceel wordt voorzien van een ondergrondse parkeergarage die bereikbaar is via een autolift ingewerkt in een sober volume op de zuidelijke hoek van het perceel. De vormgeving en het materiaalgebruik van dit volume, verbonden door een doorgetrokken tuinmuur, beogen een discrete aanvulling aan de straatwand, zonder in de val te lopen van een blinde batterij aan garagepoorten.

programma

ontwerp voor 5 appartementen, 2 woningen en onder-grondse parking met reconstructie van de historische façade

locatie

Ronse

opdracht

studie

datum

2019

status

Ontwerp

foto's

PM-architecten

visualisaties

PM-architecten