TERUG NAAR OVERZICHT

Project Molen te Squeere

Voor de voormalige watermolen ‘Molen te Squeere’ en ververij ‘De Wolf Frères’, gelegen langs de Molenbeek te Ronse, ontwierpen we een nieuwbouwproject voor een herbestemming tot wonen met behoud van het industrieel karakter van de site.

Het plangebied kadert in het PRUP “Stedelijk project Ninovestraat” en is gelegen buiten de stadskern, waar zich in het eerste deel van de twintigste eeuw de textielindustrie vestigde. In 1912 richtte de familie De Wolf de ververij ‘De Wolf Frères’ op in de toenmalige maalderij. De site wordt doorkruist door de Molenbeek die een ruimtebepalend element is in de organisatie van het herbestemmingsproject. Het rijke verleden van de site vormt een belangrijk uitgangspunt in het concept. Veel is al verdwenen, maar de nog aanwezige gebouwen en gebouwdelen zijn nog altijd beeldbepalend voor de site en zijn omgeving. We kozen er voor om het nog resterende industrieel erfgoed te integreren in het architecturaal ontwerp naargelang de structurele en bouwfysische kwaliteit, inplanting en mogelijke functie op de site.
De overstromingsgevoeligheid van het projectgebied is een zeer sterk bepalende factor in het ruimtelijk ontwerp. In het kader van ruimte voor water voorzien we in de sloop van een aantal gebouwen rond de Molenbeek. De vrijgekomen zone wordt ingericht als een overstroombaar park. De fabrieksschouw markeert de trage verbinding voor voetgangers en fietsers die aansluit op het fiets- en wandelpad dat de Molenbeek verbindt met de stadskern.

De omschrijvende wanden langs de site worden behouden. Deze gaan immers een dialoog aan met de omgeving en getuigen van het industriële verleden van de site. Deze “uitholling”, reeds ingezet door het verstrijken van de tijd, blijft beeldbepalend. Door deze schil te respecteren is de omgevingsdialoog van de kenmerkende wand die de Molenbeek flankeert ongewijzigd. Ze slingert zich als een kralensnoer van industrieel erfgoed tot in de stadskern.
Het aanwezige patrimonium op de site was reeds sterk in verval bij aanvang van het ontwerp en niet meer bruikbaar om functioneel her in te richten. Hierdoor is de noodzaak aan nieuwe volumes aanzienlijk. De inplanting van de nieuwe gebouwen wordt voorzien buiten het overstromingsgebied, en ze zijn zo ontworpen dat ze het industrieel karakter van de site versterken. Hiertoe lieten ze ons inspireren door historische gebouwen van het Manchestertype. De gevels worden gekenmerkt door een sterk repetitief karakter en detaillering in het metselwerk, gecombineerd met een eigentijdse uitstraling. De zorgvuldig uitgeselecteerde relicten met erfgoedwaarde consolideren we en incorporeren we in de gebouwen en de buitenaanleg.

programma

masterplan en ontwerp voor de herbestemming van een industriële site tot 36 woongelegenheden

locatie

Ronse

opdracht

studie

datum

2013

status

Vergund

foto's

PM-architecten

visualisaties

PM-architecten