TERUG NAAR OVERZICHT

Nieuw Administratief Centrum

Wedstrijdontwerp voor de bouw, renovatie en het technisch onderhoud van een nieuw administratief centrum. De architectuur drukt de aard van de stad en haar bevolking uit in al haar complexiteit en accenten.

Het ontwerpvoorstel is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen van het bouwteam: PM-architecten + B-Juxta Architecten, BM Engineering en Wyckaert NV. Een impressiefilm werd begeleidend gepresenteerd.
In een compacte stad tussen de groene heuvels speelt het stadhuis van oudsher een centrale rol in het stadsbeeld, zowel op functioneel als esthetisch vlak. De vormgeving en inplanting van het NAC wordt hierop afgestemd en versterkt zo de expressie als centrum van de stad.
Het gebouw neemt een belangrijke positie in tussen twee historische stadsdelen en werd ontworpen als een verbindende actor. In dit scharnier tussen twee stadsdelen, tussen het oud en het nieuw gebouw, is de ingang gevestigd die teruggetrokken werd ontworpen. Dit zorgt voor een uitnodigend en bovendien ontdekkend karakter. Via deze toegang ontstaat een visuele zichtbaarheid van de basiliek vanuit de markt, een link die in het verleden reeds aanwezig was, maar gaandeweg door de evolutie van de stad verloren is geraakt.
Door het inbouwen van de zichtas naar de basiliek is de leesbaarheid tussen oud en nieuw gegarandeerd. De nieuwe ingang symboliseert het open huis, terwijl de protocollaire ingang van het huidige stadhuis statigheid uitstraalt.

Door het nieuwe volume teruggetrokken in te planten ten opzichte van de historische gevel, behoudt het huidige stadhuis met zijn monumentale expressie een prominente plaats op de markt.
De sokkel van het NAC is een voortzetting van de gevelgeleding kenmerkend voor de 19de-eeuwse neoklassieke architectuur van deze zone. Ook het protocollair gedeelte van de jaren 50 volgt deze architecturale logica. Op deze manier wordt op een hedendaagse, doch in het verleden gewortelde wijze aangekoppeld aan de stadswand langs de marktzijde. De raadszaal positioneert zich als een bekroning op deze gevel, waardoor een leesbaarheid wordt gecreëerd in het kader van de functie van het stadhuis.
Het verticaal accent is dan weer een landmark die het NAC markeert in het stedelijke weefsel. We zien hier de aloude typologie terug van de hallen en het belfort. De combinatie van verticale en horizontale bouwdelen zijn immers kenmerkend voor onze Vlaamse steden doorheen de tijd. Het is een metafoor voor de eigenheid van de stad, een baken van zelfvertrouwen. De toren vormt zo een burgerlijk accent naast de twee religieuze gotische torens.

programma

wedstrijdontwerp voor een nieuw administratief centrum

locatie

Oost-Vlaanderen

opdracht

wedstrijd

datum

2020

status

Wedstrijd

foto's

PM-architecten

visualisaties

PM-architecten