TERUG NAAR OVERZICHT

Residentie Park van Pamele

Deze nieuwbouw meergezinswoning in het centrum van Oudenaarde creëert een doorbreking van de stedelijke wand en opent de achterliggende historische parktuin naar de straat toe en trekt deze als een groen deken over zich heen.

Het project grenst aan de Burgschelde, een kunstmatige afsnijding van de eerste grote Scheldebocht, dewelke in ca 1960 gedempt werd. De straat wordt gekenmerkt door een gesloten stedelijke wand. Het perceel zelf omvat een grote parktuin met waardevolle bomen, dewelke vroeger deel uit maakte van een park naast het middeleeuwse kasteel van Pamele.
Het belang van de parktuin wordt zowel stedenbouwkundig als architecturaal onderstreept door deze maximaal vanaf de straat en het gebouw zelf voelbaar te maken. Het nieuwbouwproject trekt als het ware de parktuin als een deken over zich heen.
De architectuur van de nieuwbouw ontleent de horizontale geleding aan de accentuatie van verscheidene uitkragende terrassen. Deze zijn voorzien van groendaken zodat het maaiveld wordt doorgetrokken op de verschillende bouwlagen en de groene long van de parktuin een verticale continuüm krijgt. Hun organische vorm openen de parktuin naar de straat toe.
De horizontaliteit van de terrassen wordt afgewisseld met een verticale geleding in de tussenlagen die de gevels van dynamiek verschaffen bij een steeds veranderende schaduwwerking bij verschillende zonnestanden.
Het linker bouwdeel sluit zich aan op de bestaande bebouwing met een klassiekere gevel, dewelke zich refereert aan de linkerbuur zodat een harmonieuze overgang en beëindiging van de stedelijke wand wordt gerealiseerd.

De bestaande private parktuin is beeldbepalend voor de omgeving en zal visueel beter kunnen ervaren worden door de bestaande muur aan de Burgschelde af te breken en de nieuwbouw als halfopen bebouwing te concipiëren.
De nieuwbouw herneemt grotendeels de inplanting van de te slopen bebouwing en wordt harmonieus aangesloten aan de bebouwing aan noordoostelijke zijde.
De parkeernood wordt volledig ondergronds georganiseerd en via een autolift discreet geïntegreerd in de stedelijke plint.
De kant van de toegang tot het park leent zich tot een organische vormgeving door middel van uitkragende luifels met terrassen en semi-intensieve groendaken. Op deze manier wordt het groen maaiveld opgetrokken tot op het gebouw.
Door zowel de gebogen organische vormen van de terrassen als de koptypologie van de halfopen nieuwbouw wordt een inkijk tot de parktuin gecreëerd. Het ontwerp accentueert een onderbreking van de stedelijke façade en opent een groene long naar de straat toe.

programma

nieuwbouw 19 appartementen met ondergrondse parkeergarage

locatie

Oudenaarde

opdracht

architectuur stabiliteit interieur infrastructuur

datum

2017

status

In uitvoering

foto's

PM-architecten

visualisaties

PM-architecten