TERUG NAAR OVERZICHT

Renovatie Apostelhuisjes

Vier apostelhuisjes op de voormalige site ‘Hospice Canfijn’ werden gerenoveerd tot twee doorgangswoningen in opdracht van het OCMW in Ronse met een ruimer leefcomfort.

Binnen architectuur is het streven naar een verbetering van de leefomgeving een van de belangrijkste drijfveren. Het zoeken naar oplossingen rond onze steeds complexere woonvormen is daar een inherent onderdeel van. De mens evolueert, verandert en zoekt onvermoeibaar in een poging zichzelf en zijn omgeving verder vorm te geven.
Het OCMW toont zich hier een voortrekker in deze boeiende zoektocht door een antwoord te geven aan nieuwe woonvormen en deze gedurfd in te vullen op een manier die verder gaat dan alleen het verstrekken van opvang. Een dergelijk project toont dat het OCMW terecht en in de volle betekenis van het woord een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan genoemd worden.
In de eerste plaats is de doorgangswoning een tijdelijke opvang voor mensen met een acute woningnood. Hierin vinden we het wonen als basisrecht terug, een van de hoekstenen van onze maatschappij. Het zich verbonden voelen met een omgeving, een samenleving begint immers bij goed en waardig wonen. Dit geldt ook voor hen, die tijdelijk om welke reden ook, geen woonplaats hebben.
Ze weerspiegelen tevens de visie om dergelijke projecten te realiseren in het licht van een ecologisch en erfgoedkundig verantwoorde achtergrond. Door de renovatie van de apostelhuisjes sluit dit mooie project naadloos aan op een rijke traditie van hulpverstrekking door het OCMW van Ronse.

De verbouwingen tot twee doorgangswoningen worden voornamelijk inwendig uitgevoerd, waardoor het globale voorkomen en uitzicht van de voormalige apostelhuisjes van het ‘Hospice Canfijn’ bewaard blijft.

programma

renovatie van 4 apostelhuisjes tot 2 doorgangswoningen

locatie

Ronse

opdracht

architectuur technieken interieur

datum

2007

status

Gerealiseerd

foto's

PM-architecten

visualisaties

-