TERUG NAAR OVERZICHT

Residentie Arnoldus

Bij deze meergezinswoning van 17 wooneenheden in het centrum van Beselare integreren we de bestaande monumentale voorgevels van de oude brouwerswoning in een nieuw gebouw met behoud van het verhaal van de familie Bayart.

In het oorspronkelijk concept van de woning was de relatie tot het dorpsplein heel belangrijk. Het huis van de brouwerij was enerzijds een individuele woning, een woonplaats voor de familie Bayart die in relatie stond met de achterliggende tuin en koer via een sobere gevel. Anderzijds was het een statement naar de gemeenschap toe, getoond via de architecturale monumentale stijl van de klassieke voorgevels. De functie woning en brouwerij zijn reeds lang verdwenen, maar de relatie tot de gemeenschap via de expressie van de voorgevel heeft een historische en architecturale waarde. Het reflecteert de geschiedenis hoe de burgerij in het begin van de XXde eeuw in relatie stond tot haar omgeving. In die optiek is het juist om alleen de voorgevels te behouden, daar deze op zich de uitdrukking zijn van een maatschappelijk principe, en nog steeds op een zuivere manier uitdrukken hoe de familie Bayart zichzelf in relatie zette tot de gemeenschap van het dorp gedurende hun periode van wonen en werken. Het behoud van de gevels zal binnen deze context de basis vormen voor de architectuur en organisatie van het project.

De inplanting van het project laat toe om mooie ruime woongelegenheden te voorzien met terrassen aan de ZW-zijde. De parkeerbehoefte voor wagens en fietsen wordt voorzien op eigen terrein met een toegang via de historische poort in de Beselarestraat, aan de zijde van het marktplein worden tuintjes voorzien. De integratie van de gevels gebeurt op een aantal manieren. We herdefiniëren en herdenken ze als een readymade object dat we niet meer op een klassieke manier gebruiken. Ze worden een overgangsobject tussen dorpsplein en project. Tevens vormen de gevels het leidmotief van een nieuwe totaliteit die een architecturaal scharnier vormt in het weefsel van het dorp. Achterliggend worden er een aantal gedifferentieerde woonvolumes opgetrokken waardoor er een interessante en gevarieerde nieuwe relatie gelegd wordt tussen het pand en het dorpsplein met de historische gevels als stille maatschappelijke getuige. Het gebruik van koper als gevelbekleding van de nieuwe delen verwijst naar het verleden van de site als brouwerij.

programma

herontwikkeling site Sint-Arnoldus tot 12 appartementen met renovatie van de bestaande villa

locatie

Beselare

opdracht

architectuur stabiliteit infrastructuur

datum

2020

status

In uitvoering

foto's

PM-architecten

visualisaties

GBL Studio / Pixelminds