TERUG NAAR OVERZICHT

Residentie Marthe Massin

Deze residentie, verdeeld over 2 bouwvolumes, omvat 5 rijwoningen en een meergezinswoning met 10 woongelegenheden. Het project integreert zich in de kleinschalige woonbuurt door cohesie en uniformiteit in architecturale uitstraling.

Het project situeert zich in het centrum van Sint-Amands. Het gebied is gelegen in een kleinschalige woonbuurt met hoofdzakelijk rijwoningen met zadeldak. De schaal van de nieuwbouw volumes en het materiaalgebruik (gevelsteen) sluiten aan bij de omliggende reeds aanwezige bebouwing. De vooropgestelde bouwzones in de verkavelingsvoorschriften worden gevolgd zodat de privacy gewaarborgd blijft.

Er wordt gestreefd naar architecturale cohesie in het binnengebied waarbij de schaal van de wooneenheden niet verloren gaat. De gevels aan de straatzijde zijn voornamelijk in rode gevelsteen opgetrokken die een uniformiteit met zijn omgeving uitstraalt. De private zijde van de woningen wordt gekenmerkt door een open karakter en het gebruik van voornamelijk grote glasvlakken, wit pleisterwerk en hout.
Iedere wooneenheid is geconcipieerd als doorzonwoning. Hierdoor kan daglicht en buitenlucht rechtstreeks toetreden in deze ruimtes. Zowel de open keuken als de open leefruimte krijgen een rechtstreekse toegang tot een terras of tuin.

programma

nieuwbouw van 5 woningen en 10 appartementen met 5 garageboxen en gekoppelde berging

locatie

Sint-Amands

opdracht

architectuur infrastructuur

datum

2016

status

Gerealiseerd

foto's

PM-architecten

visualisaties

Hyboma