TERUG NAAR OVERZICHT

Residentie Obelisk

Het project gelegen langs de Grote Markt van de stad Ronse omvat een ruime handelsruimte op het gelijkvloers met erboven een gevarieerd aanbod aan woongelegenheden. Residentie Obelisk ontleent zijn naam aan de fontein die prijkt op de Grote Markt.

In de jaren ’70 maakte de historische afspanning “L’aigle noir” plaats voor een NO-georiënteerd monotoon grijs kantoor gebouw. De opdrachtgever wenste deze plaats nieuw leven in te blazen en een nieuwe invulling te geven vanuit een hedendaagse context. Gezien zijn cruciale ligging in het stadsweefsel werd het ontwerp tevens ontwikkeld in zeer nauw overleg met het stadsbestuur, de stedelijke administratie en alle actoren die betrokken zijn met de ontwikkeling van de stad. Vanuit een contextueel concept aligneert het project zich met de bouwgeschiedenis van een stad in volle opbouw. Het gebouw weerspiegelt het nieuwe elan van de stad Ronse waar, zoals de geschiedenis reeds bewezen heeft, ruimte is voor vernieuwende architectuur. Het is zo ontworpen dat het zich op een hedendaagse manier perfect inpast in het diverse weefsel van de stad Ronse. Het gebouw heeft een graduele overgang van de Grote markt, waar het als landmark aanwezig is, naar de achterliggende straat, waar het stedenbouwkundig aansluit op de bestaande bouwvolumes, dwars op de straat. Dit zorgt ervoor dat er interessante afgewerkte gevels ontstaan in plaats van de eeuwige wachtgevels, die het stadsweefsel overheersen. De reeds aanwezige wachtgevels worden afgewerkt. Hierdoor krijgt het gebouw zijn uiteindelijke vorm vanuit een sterk ordenend stedenbouwkundig karakter.

De site ligt tussen diverse stedelijke zones. Het langgerekte perceel grenst in het noorden aan de Grote Markt en aanzet van het winkelgebied, ten zuiden sluiten we aan op een drukke weg. Vanuit deze stedenbouwkundige situatie werd het project verder georganiseerd. Een nieuwe private weg verbindt beide zones, zo kan toelevering logischer georganiseerd worden zonder extra belasting voor de Oude Vesten. De markt wordt volledig gevrijwaard van extra verkeer. De nieuwe weg zorgt er tevens voor dat het gebouw licht krijgt vanuit het westen. De vormgeving laten we voortvloeien vanuit de inplanting. Aan marktzijde werken we verder op de klassieke sokkel van het Vredegerecht en het postgebouw en als antwoord op deze massieve architectuur wordt er een sokkel voorzien in witte beplating die aansluiting vindt op de bestaande kroonlijst. Aan de zijde van de Peperstraat wordt de klassieke gevelopbouw hernomen om zo aansluiting te maken met de bestaande gevelritmiek. Op de sokkel wordt er een hogere kop geplaatst die als een landmark fungeert en het gebouw op de schaal zet van de grote marktvlakte. Ten zuiden wordt er een overgangsvolume voorzien dat de aanzet geeft voor de gebouwen dwars op de Oude Vesten.

programma

nieuwbouw 37 appartementen en handelsruimtes

locatie

Ronse

opdracht

architectuur infrastructuur

datum

2016

status

Gerealiseerd

foto's

PM-architecten Sourbron Fotografie

visualisaties

Exteria