TERUG NAAR OVERZICHT

Silk Suites Hotel Begijnengracht

Dit breedhuis met kenmerkende winkelpuien langs de oude omwalling van het Sint-Elisabeth begijnhof te Gent wordt nieuw leven ingeblazen door de omvorming tot een kleinschalig hotel waarbij de historische kern behouden en gerestaureerd wordt.

Het perceel is gelegen in de Begijnengracht te Gent. Deze is vernoemd naar de vroegere omwallingsgracht van het begijnhof Sint-Elisabeth dewelke werd gedempt in 1864. De straat wordt gekenmerkt door kleinschalige en vrij heterogene bebouwing met enkele topgevels opklimmend tot de 17de en 18de eeuw. Deze bestaan overwegend uit breedhuizen waarvan sporadisch de begane grond werd opengemaakt in de vorm van winkelpuien, waarvan het projectgebied een typisch voorbeeld is.
Hier bevindt zich een gebouw waarvan de erfgoedwaarde kan teruggevonden worden in de 19e-eeuwse voorgevel met 20ste-eeuwse winkelpuien, de volumetrie van het hoofdgebouw en de waardevolle 18e-eeuwse structuur van de hoofdgebouwen, waarvan duidelijk is dat deze vroeger drie stadswoningen waren. Het pand bevindt zich echter in erbarmelijke toestand. Teneinde de geplande verbouwingswerken volgens de hedendaagse normeringen te kunnen uitvoeren, dient er selectief gesloopt te worden.
De verbouwing tot hotel gaat uit van het behoud en restauratie van de erfgoedelementen van het gebouw. Zo zullen de winkelpuien hersteld worden naar de oorspronkelijke toestand, net zoals het bovenlicht uit glas in lood. Tevens zal de 18e-eeuwse kern van het hoofdgebouw behouden worden, met in het bijzonder de authentieke moerbalken en spanten met pen en gat verbindingen.

De verkrotte aanbouwen in de achtertuin worden ingeruild voor twee nieuwe aanbouwen dewelke zich beperken in omvang zodat de oorspronkelijke volumetrie van het hoofdgebouw terug tot zijn recht komt.
De verticale circulatie wordt in een nieuwe aanbouw buiten de authentieke kern getrokken, zodoende blijven de bestaande erfgoedwaarden onbelast. Deze aanbouw contrasteert in volumetrie en materialiteit met het hoofdgebouw om zo de leesbaarheid te garanderen. Tevens wordt zo een levendigheid gecreëerd in een anders typisch doodse achtergevel in een dens bebouwd stadsweefsel.
De ‘zolder’-verdieping wordt geactiveerd door middel van enkele beperkte ingrepen in de vorm van dakkapellen dewelke zijn afgestemd qua grootte en positie op de bestaande raamindeling in de voorgevel.
Het hotel voorziet in een onthaal- en verpozingsruimte en biedt 7 kamers voorzien van een sanitaire ruimte en kitchenette. De indeling van de hotelkamers volgen de historisch indeling van het gebouw waarbij de authentieke elementen zichtbaar aanwezig zullen zijn. Zo wordt er een hernieuwd leven ingeblazen in de thans uitgedoofde functie van het historische pand.

 

programma

verbouwing van een woning met interbellum winkelpuien tot een kleinschalig hotel

locatie

Gent

opdracht

architectuur

datum

2020

status

In uitvoering

foto's

PM-architecten

visualisaties

PM-architecten