TERUG NAAR OVERZICHT

Werkhuis tot woning

Deze verbouwing van een werkhuis met bel-étagewoning werd verbouwd en opgetopt tot twee rijwoningen. De authentieke voorgevel met kenmerkende traveeritme werd behouden en geïntegreerd in het ontwerp.

Het pand is gelegen in een smalle straat met hoofdzakelijk aaneengesloten bebouwing met wisselende kroonlijsthoogtes en gevarieerd materiaalgebruik (voornamelijk donkerrode baksteen en buitenpleisterwerk in lichte kleurtinten).
Het gebouw werd gebruikt als werkhuis met bovenliggende woonvertrekken, waarbij de vormgeving van de eerder gesloten voorgevel en de sheddaktypologie doet denken aan een kleinschalig bedrijvenpand. Er werd ervoor gekozen om deze karakteristieke voorgevel te behouden bij de verbouwing tot twee rijwoningen en het pand op te toppen met een nieuw volume die in dialoog gaat met de bestaande context.
De nieuwe ingrepen beogen een respectvolle omgang met de kwalitatieve elementen van de bestaande toestand.

Het bestaande hoofdgebouw bestaat uit rode baksteen met een specifieke detaillering en ritmering, beëindigd door een sheddak uit rode dakpannen. Het karakter van de voorgevel blijft behouden waarbij de nieuwe openingen inspelen op de bestaande ritmiek.
De bijkomende verdieping wordt licht teruggetrokken ten opzichte van de rooilijn zodat het oorspronkelijke volume in zijn recht blijft en de ontmoeting met het mansardedak van de linkerbuur wordt opgelost.
Het sheddak van het hoofdvolume wordt gesloopt en vervangen door een bijkomende verdieping waardoor het nieuwe zadeldak aansluit op het gabarit van de linkerbuur.
De nieuwe achterbouw wordt een houten volume waarvan het dak wordt gedragen door stalen buitenkolommen die zich refereert aan de verticale ritmering van de achtergevel van het woonvolume.

 

programma

verbouwing van een werkhuis tot twee rijwoningen

locatie

Oost-Vlaanderen

opdracht

architectuur stabiliteit technieken interieur

datum

2009

status

Gerealiseerd

foto's

PM-architecten

visualisaties

-