TERUG NAAR OVERZICHT

Westerkwartier “XL2”

Dit wedstrijdontwerp voor een vervangingsnieuwbouw van een sociaal woonproject in Oostende is de verbindende schakel binnen een gevarieerde ruimtelijke context en schenkt met een schelpvormig torenvolume extra groene ruimte aan het project in de kuststad.

Het huidige te slopen sociaal woonproject – van de hand van architect Tanghe – bevindt zich nabij de ringweg rond Oostende met voornamelijk grote bouwvolumes tot vijf bouwlagen. Dit is in sterk contrast met de bebouwing op het eigen perceel alsook met de kleinschalige rijwoningen in de noordelijk gelegen wijkblokken die variëren van twee tot vier bouwlagen met hellende daken. Binnen deze gevarieerde context kan het project fungeren als harmoniserende factor. Het ontwerp voor de vervangingsnieuwbouw beoogt daarenboven de maximalisatie van de betrokkenheid van de gemeenschappelijke groenzones met het openbaar domein samen met een identiteitsverhoging van de individuele woongelegenheden door grotere variaties binnen een homogene beeldbepalende architecturale vormgeving.
Het zuidelijke torenvolume vormt het orgelpunt binnen het project en de ruimtelijke overgang naar de context. Omgeven door kwaliteitsvolle openbare ruimte plooien de appartementen zich als een ‘schelp’ om de verticale circulatie-as, per woongelegenheid één verdieping opbouwend.
Twee groenpleinen flankeren de ‘schelp’ en zorgen tezamen voor de ruimtelijke compensatie die de inplanting van de hogere volumes in de ruimere omgeving vraagt. De specifieke inplanting van de groenpleinen is afgestemd op de invalsstraten tot de projectsite en trekt zo de publieke ruimte door tot het binnengebied.

De configuratie van de toren geeft een ruimtelijk antwoord op de reeds aanwezige bebouwing, met graduele afbouw binnen het hele project, aansluitend op de context. Door hoger te bouwen kan er worden verdicht waarbij grotere publieke open ruimtes mogelijk worden met een verhoogde doorwaadbaarheid van het binnengebied. De volledige hoogte wordt slechts door één appartement bereikt, zodat dit als een slank accent wordt ervaren.
Aan de andere straatzijdes wordt een nieuwe straatwand gecreëerd rondom een openbare binnentuin. De volumewerking van het oostelijke appartementsblok bouwt verder gradueel af naar de rijwoningen aan de noordzijde van het project. Hier geven kleine variaties in gevelbekleding identiteit aan de individuele woningen binnen een homogeen belevingskader.
Een genuanceerde baksteen, gecombineerd met lichtkleurige beplating, wordt vooropgesteld voor het volledige project. Zo wordt het ontwerp van architect Tanghe opnieuw als inspiratie gebruikt door twee in kleur, schaal en textuur contrasterende materialen te combineren binnen een stedenbouwkundig coherent geheel, wat voor ritmiek en afwisseling zorgt die een architectuur op mensenmaat oplevert.

programma

wedstrijdontwerp voor vervangingsbouw van 44 wooneenheden

locatie

Oostende

opdracht

wedstrijd

datum

2018

status

Wedstrijd

foto's

PM-architecten

visualisaties

PM-architecten