TERUG NAAR OVERZICHT

Woonproject Westkouter Fase 3

Het betreft het bouwen van de derde fase van een sociaal woonproject met 11 huurwoningen en 16 koopwoningen. Een homogene benadering van het hele project integreert zich in de recente ontwikkelingen van de buurt.

Het project situeert zich in een recent gefaseerd ontwikkelde woonuitbreidingsgebied op enkele kilometers van het centrum van Eke-Nazareth. Een homogene benadering van het sociaal woonproject op vlak van inplanting en architecturale vormgeving, maakt dat deze zich verenigt met de omgeving op een beheerste en economische manier.
Bij de koopwoningen binden de garages met geïntegreerde tuinberging de diverse woningen en doorbreken zo een anders te gesloten straatwand.
Doordachte keuzes op vlak van materiaalgebruik, detaillering en ruimtelijke organisatie vormen de pijlers voor een gecontroleerde budgetbeheersing van het gehele project.

De wisselende bouwlijnen en variatie in bouwlagen tussen de woonvolumes en bijgebouwen van de koopwoningen, geaccentueerd door een gediversifieerd materiaalgebruik van baksteen afgewisseld met lagere volumes uit plaatmateriaal, combineren een compacte schakeling met een volumewerking met beheerste schaal en resulteert in een verhoogde visuele belevingswaarde.
Een eerlijke vormgeving accentueert de woningen als bakstenen volumes op twee bouwlagen tussen de bijgebouwen uit plaatmateriaal. De toepassing van materialen met natuurlijke kleurnuances en een eenvoudige maar doordachte detaillering van metselwerkverbanden, raamomlijstingen of koplagen in het parament en een horizontale aflijning in de voegverdeling van de beplating van de bijgebouwen, beogen harmonieuze verhoudingen in een spel tussen horizontaliteit en verticaliteit.

programma

nieuwbouw van 11 sociale huurwoningen en 16 sociale koopwoningen

locatie

Eke-Nazareth

opdracht

architectuur stabiliteit technieken interieur infrastructuur wedstrijd

datum

2021

status

In uitvoering

foto's

PM-architecten

visualisaties

PM-architecten