TERUG NAAR OVERZICHT

Woning ten bos en heuvel

Dit ontwerp voor een nieuwbouw eengezinswoning nestelt zich optimaal in de geaccidenteerde beboste helling met respect voor de geschiedenis van het beschermde landschap.

De vormgeving van de woning beoogt een compact volume in functie van een maximaal behoud van het terreinreliëf en de bestaande bomen. Het gebouw functioneert als een bel-étagewoning, waar een half in de helling ingeschoven sokkel dienst doet als garage met technische en bergruimtes; de feitelijke woonfunctie situeert zich op de bovenliggende bouwlaag. De sokkel beschikt over gastenkamers, voorzien van natuurlijk licht door middel van een patio te midden van de woning.
De zuidwestelijke zijgevel van de woning opent zich naar de beboste omgeving door middel van grote raampartijen. De integratie van architecturale zonneluifels in het gevelontwerp biedt eveneens een beheerst spel van een horizontale belijning van het bouwvolume, ten voordele van de leesbaarheid van de gevels.
De connectie met de omgeving – de overgang van binnen naar buiten naar bos – wordt gerealiseerd met behulp van twee vlonderterrassen die ‘zweven’ boven het bestaande maaiveld. Bijkomende verharding en verzwaring van het volume wordt aldus vermeden.
De materialisatie van de woning refereert zich aan de zandige ondergrond en de vroegere zandwinning waaraan het perceel haar huidige reliëf te danken heeft. Door het gebruik van kleurtinten en materialen die terug te vinden zijn in een bosomgeving en de zorgvuldige inplanting van het gebouw tussen de bomen in, nestelt het project zich optimaal in haar omgeving.

De inplanting van de eengezinswoning is een weloverwogen evenwicht tussen verschillende factoren:
– Het maximaliseren van de compactheid van de woning door functies zoals garage en tuinberging in het bouwvolume te integreren in de ondergrondse bouwlaag.
– Het minimaliseren van vereiste uitgravingen die de toegang tot de ondergrondse bouwlaag mogelijk maken door rekening te houden met de bestaande hellingen bij het bepalen van de aanzethoogte van de woning.
– Het maximaliseren van het behoud van het groene karakter van het perceel door enerzijds het hoofddak van de woning te voorzien van een semi-intensief groendak en door anderzijds het integrale behoud van de bomen en de inpassing van de woning te midden van dit bomenbestand. Hierdoor nestelt de woning zich maximaal in haar groene omgeving.
– Het behoud van de doorzichten en vista’s vanaf de straat door de woning zo te positioneren dat de kroonlijst van de bovengrondse bouwlaag onder het niveau van de straat uitkomt. Dit door het inschuiven van de ondergrondse bouwlaag in de bestaande helling, zodat enkel de bovengrondse bouwlaag zichtbaar is vanaf de straat.

programma

nieuwbouw eengezinswoning in beschermd landschap

locatie

Oost-Vlaanderen

opdracht

architectuur

datum

2021

status

Ontwerp

foto's

PM-architecten

visualisaties

PM-architecten