TERUG NAAR OVERZICHT

Woonassistentieproject Nieuw-Hunnegem

Ons kantoor stond in voor het ontwerp van een groep van assistentiewoningen met bijhorende gemeenschappelijke ruimtes integreert de beschermde voorgevel van de voormalige huishoudschool en gaat in dialoog met de naastliggende priorij van Hunnegem.

Het project is gelegen in de Gasthuisstraat te Geraardsbergen. Het perceel flankeert de Priorij van Hunnegem, een klooster met kerk dat mogelijk teruggaat tot de achtste eeuw. Gezien de aansluiting van het project met de historische site van de priorij, is er in het ontwerp terdege rekening gehouden met de eigenheid van de site en de erfgoedwaarde van de omgeving.
In de buurt van de Frankische nederzetting Hunnegem, met haar aan Onze-Lieve-Vrouw toegewijd romaans parochiekerkje, stichtte de graaf van Vlaanderen in 1068 een burcht waarrond de stad Geraardsbergen zich ontwikkelde. De “Parochia de Huneghem” wordt reeds vermeld in de stichtingsoorkonde van Geraardsbergen.
Het goed zelf is geen beschermd monument, maar de gevel van de voormalige huishoudschool, grenzend aan de speelplaats van het huidige schooltje, maakt deel uit van een beschermd stadszicht. Behoud van de aanwezige erfgoedwaarden is een van de pijlers binnen het concept. De keuze voor duurzame functies in de vorm van assistentieflats bepaalt de impact van de herbestemming op de site en de organisatie van het perceel. Het hoofdvolume van het oude schoolgebouw wordt volledig behouden ter integratie van de voorgevel in het geplande volume.
De inplanting en het ruimtelijk concept spelen zowel qua concept als ruimtelijke uitwerking in op de kloosterarchitectuur van de naastliggende priorij, met omsloten binnentuinen.

Het contact met en zicht op de historisch belangrijke kerk, die als landmark voor de omgeving fungeert, blijft behouden en zelfs benadrukt. Door de bestaande metalen, opake poort te vervangen door een stijlenpoort wordt een nieuw doorzicht naar het kerkje gerealiseerd. Zo kadert het kerkje letterlijk in de nieuwe en bestaande omgeving.
De architecturale vormgeving speelt in op de ommuringen en oude stadswallen. De materiaalkeuze van het ontwerp is gebaseerd op de bestaande bouwelementen aanwezig in de nabije omgeving. De oude stadswallen, het kerkje zowel als de omringende gebouwen, worden gekenmerkt door een roodbruin verweerde baksteen. Variaties in materialen (rode baksteen versus wit plaatmateriaal) en dakopstandhoogte beogen een verticale volumewerking die het gebouw op schaal van haar stedelijke omgeving laat integreren met een graduele afbouw naar de priorij. De horizontale terrassen en de variatie in gevelopeningen zorgen voor een evenwichtige compositie. Dankzij deze visuele dialoog wordt het nieuwe volume geïntegreerd in de omgeving en vormt het één harmonieus geheel met de bestaande gebouwen.

programma

nieuwbouw van 41 assistentiewoningen met integratie voormalige schoolgevel

locatie

Geraardsbergen

opdracht

architectuur infrastructuur

datum

2016

status

Gerealiseerd

foto's

PM-architecten

visualisaties

Bert Leroy