TERUG NAAR OVERZICHT

Woonerf Besard

Op dit diepe perceel in een landelijk dorpje op de grens met Ronse en Maarkedal wordt een inbreiding ontworpen in de vorm van een woonerf. De rustieke stijl van de rijwoningen en trapsgewijze inplanting nestelen zich in het golvende landschap.

Het projectgebied wordt gekenmerkt door een vervallen vrijstaande eengezinswoning en achterliggende loodsen dewelke deel uitmaken van de voormalige weverij Besard. Deze worden ingeruild voor een inbreidingsproject waarbij rekening gehouden werd met de aard en vormgeving van de omliggende bebouwing en groenzone.
Om een rustig en veilig binnengebied te creëren wordt het autoverkeer beperkt tot de voorzijde van de site. Op deze manier wordt eveneens de aanleg van verharding beperkt en is er meer ruimte voor traag verkeer en wandelaars. Een aangename groene leefomgeving is in dit ontwerp één van de kernbegrippen. In deze context wordt ook voorzien in een collectieve groenzone aan de straatzijde. Deze geeft op stedenbouwkundig niveau ook meer ademruimte in de straat.

Bij de woningen wordt een typologie gebruikt welke aansluit bij het stedelijk weefsel dat zich rond de site bevindt. De nieuw ingeplande woningen met tuinbergingen, worden nagenoeg volledig binnen de footprint van de vroegere loods ontworpen waardoor de ruimtelijke impact zo gering mogelijk gehouden wordt.
De kleine verschillen tussen de woningen zoals dakkapellen, hoogteverschillen door terreinprofiel, verspringende nokhoogtes, afwisseling tussen rood genuanceerde gevelsteen en gechipperde gevelsteen, vormen een aangename visuele variatie in het binnengebied.

programma

nieuwbouw van 7 rijwoningen in rustieke stijl

locatie

Ronse

opdracht

architectuur infrastructuur

datum

2020

status

Vergund

foto's

PM-architecten

visualisaties

PM-architecten