TERUG NAAR OVERZICHT

Woonerf Parkhof

Dit inbreidingsproject van 12 woongelegenheden in rustieke stijl verwijst naar de vorm van een binnenhof. De rijwoningen, geclusterd in drie groepen, bevinden zich temidden de Vlaamse Ardennen.

De site werd oorspronkelijk gedomineerd door een loods die op geaccidenteerde wijze is ingeplant op het terrein. Door deze te verwijderen ontstond de potentie om de dorpskern op een graduele wijze te koppelen met het landschap. De woningen worden zodanig ingeplant, dat deze een dominerende zuidoriëntatie krijgen.
De inplanting van de gebouwen speelt met open en gesloten ruimtes, zo wordt het mogelijk een rustig en geborgen collectief binnengebied te creëren dat gebaseerd is op het principe van een binnenhof.
Er wordt gezocht naar een klassiekere typologie in overleg met de plaatselijke overheid en de opdrachtgever. De morfologie van het begijnhof wordt gebruikt om de inplanting op een bescheiden schaal met de gemeente te verweven.
De drie gebouwclusters passen zich aan het terreinreliëf aan en worden geïntegreerd in het glooiende terrein. De buitenaanleg wordt hiernaar aangelegd en wordt gezien als een geïntegreerd deel van het ontwerp. Het toegepaste binnenhofprincipe werd gecombineerd met een doordachte groenaanplant, zoals onder meer het gebruik van leibomen, en faciliteert zo de privacy op het domein.
Achteraan op het perceel verkrijgt men een groen geborgen binnengebied omringd door de woningen en met een prachtig zicht op de landschappelijke omgeving.

De woningen hebben eenzelfde landelijke typologie, bestaande uit twee volwaardige bouwlagen en een zolder onder het zadeldak. De kleine vormelijke verschillen tussen de woningen creëren een aangename visuele variatie in het binnengebied.
De gemeenschappelijke carport langsheen de straat vormt een logische afscheiding van de straat zodat de idee van geborgen binnengebied nog meer versterkt wordt. Ook hier wordt gekozen voor een landelijke stijl in de Vlaamse Ardennen zodoende een harmonisch geheel te vormen.
Er wordt tevens een nieuwe trage wegverbinding gecreëerd door het project, wat de doorwaadbaarheid en de koppeling met het dorp ten goede komt. Dit optimaliseert ook de connectie met het openbaar vervoer. Het project wordt bewust met de helling meegebouwd, wat de integratie met het landschap versterkt en de grondbalans in evenwicht houdt. Dit heeft bovendien het voordeel dat de authentieke kleinschalige landelijke typologie van de Vlaamse Ardennen wordt gerespecteerd.

programma

nieuwbouw van 12 woningen in rustieke stijl

locatie

Schorisse

opdracht

architectuur infrastructuur

datum

2014

status

Gerealiseerd

foto's

PM-architecten

visualisaties

G2Graphics