TERUG NAAR OVERZICHT

Woonproject Lijn

Deze nieuwbouw van 6 woningen en 2 appartementen is gelegen in het centrum van een landelijke gemeente. De lineariteit van het gebouw inspireert zich op de achterliggende spoorweg. Eveneens werd een bushalte van De Lijn geïntegreerd in het ontwerp.

De architectuur van dit project, gelegen in het centrum van een landelijke gemeente, is gericht op de stedenbouwkundige context en maakt de overgang tussen de hogere gebouwen in het centrum en de lagere achtergelegen omgeving. De lineariteit van het gebouw is geïnspireerd op de achterliggende spoorweg en integreert zich op deze manier perfect in de omgeving. Er is gekozen voor een gesloten architectuur waarbij een wand de gestalde auto’s aan het zicht onttrekt, zodat er geen visuele druk is op de omgeving. Deze gesloten architectuur zorgt ook voor een rustige overgang van de straat naar de achterliggende spoorweg.
Het concept is gericht op een minimale mobiliteitsimpact door gebruik te maken van een alternatieve mobiliteitsoplossing. Deze bestaat uit een overdekte parkeergarage vooraan het gebouw die door een wand aan het zicht onttrokken is. De woningen zijn enkel bereikbaar voor laden en lossen hetgeen de overlast door autoverkeer op het perceel tot een minimum beperkt. Deze visie wordt ook versterkt door het voorzien van slechts een smalle strook grasdallen voor de woningen die het permanent parkeren en het doorgaand verkeer tegenwerken.
In het ontwerp is er een bushalte van De Lijn geïntegreerd die ook naar mobiliteit toe een extra meerwaarde betekent voor de bewoners en de buurt.

Het project streeft een optimaal ruimtegebruik na door middel van groepswoningbouw hetgeen een ecologische verantwoorde oplossing is. Gezien het perceel gelegen is in een overgangszone tussen het centrum en de achtergelegen omgeving is een dergelijke hogere bouwdichtheid verantwoord. Het gebouw wordt bewust laag gehouden om niet te breken met het achterliggende landschap en zelfs te integreren in het landschap.
In het kader van de ruimere mobiliteit is er op het perceel een nieuw wandel-en fietspad voorzien die een nieuwe verbinding maakt met de oude spoorweg. Op deze manier wordt de doorwaadbaarheid van het weefsel versterkt.
Het gebruik van de materialen weerspiegelt de overgang van de natuur van de achterliggende omgeving naar de hogere densiteit van de stadskern.

programma

nieuwbouw van 6 eengezinswoningen en 2 appartementen

locatie

Kluisbergen

opdracht

architectuur stabiliteit interieur infrastructuur

datum

2011

status

Gerealiseerd

foto's

PM-architecten

visualisaties

Bert Leroy