TERUG NAAR OVERZICHT

Woonproject Molenveld

Dit sociaal huisvestingsproject omvat een gedifferentieerd aanbod van 21 sociale wooneenheden en is georganiseerd in een sereen binnenhof.

Het ontwerp kwam tot stand na een architectuurwedstrijd waarbij ons kantoor als laureaat werd gekozen.
Typerend voor de huidige situatie van de dorpskern is dat men nog steeds goed ervaart hoe de groene gebieden er diep in doordringen. De verschillende hoeves of hoevefragmenten die verweven zijn geraakt met de dorpskern, getuigen van dit landelijk gegeven. Dit en de behoefte om de rust op het binnengebied te behouden vormen de eerste grote pijlers van het concept. De principes van een binnenhof creëren een geborgen eenheid binnen het bestaande weefsel. Het streefdoel van het ontwerp is om een kwalitatieve woonomgeving te creëren, in verantwoordbare densiteiten, met behoud van de identiteit van de bestaande omgeving.
De bestaande trage verbinding naar het park en de sporthal wordt als herkenbare entiteit in het plan opgenomen en geaccentueerd als belangrijke link met de dorpskern. Deze weg wordt gereserveerd voor de zwakke weggebruiker en vormt op deze manier een optimale verbinding tussen de site, de aanpalende wijk en infrastructuren.

Aansluitend hierbij wordt gekozen voor een geremde toegankelijkheid voor wagens, er is geen doorgaand verkeer voorzien teneinde de rust in de wijk te garanderen en sluipverkeer vanuit de aanpalende wijk te vermijden. De groene zones doen tevens dienst als rustruimte, ruimte voor hemelwaterbuffering en landschappelijke structuur.
De weg slingert zich doorheen het gebied. Door deze beweging vertraagt deze as en draagt zo bij aan de beoogde rust van het binnengebied. De auto kan er functioneren maar krijgt als transportmiddel geen enkele prioriteit. De typologie van de autoweg wordt doorbroken door andere visuele elementen zoals het plein en de groenzones. Door het visueel suggereren van een doodlopende weg wordt vermeden dat automobilisten die de site niet kennen, zich toegang zullen verschaffen tot het gebied.
Op het einde van de weg is er een pleintje voorzien, een ‘rustpunt’ dat in contact staat met het park via de trage weg. Het plein is opgevat als een woonerf, het is vlak en staat dorpelloos in verbinding met de seniorenflats.

programma

nieuwbouw van 11 sociale koopwoningen, 2 appartementen en 8 aangepaste appartementen voor senioren

locatie

Berlare

opdracht

architectuur technieken infrastructuur wedstrijd

datum

2012

status

Gerealiseerd

foto's

PM-architecten

visualisaties

PM-architecten