TERUG NAAR OVERZICHT

Woonproject Omloop

Dit sociaal woonproject is gelegen in een gedifferentieerde woonwijk, in de nabijheid van een school. Uniforme uitstraling en visuele continuïteit met de aanwezige meergezinswoningen waren kernbegrippen bij het ontwerpproces van deze 14 koopappartementen.

De projectzone bevindt zich in een woonwijk op beperkte afstand tot het centrum van Oudenaarde en wordt omringd door diverse bouwtypologieën, waarin meergezinswoningen van drie bouwlagen met een teruggetrokken vierde laag contrasteren met vrijstaande eengezinswoningen van één bouwlaag met hellend dak. Tevens is er nabij de site een schoolgebouw met parking aanwezig. Op het perceel is het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Eine Stationsplein’ van toepassing, binnen deze bouwvoorschriften wordt het nieuwbouwproject opgetrokken.
Het ontwerp ent zich naar materiaalkeuze en architecturale expressie op de reeds aanwezige appartementen uit dezelfde deelzone van het RUP, teneinde voor de gebouwen met dit schaalniveau een uniforme uitstraling en visuele rust te bekomen.
Door gebruik te maken van het maximale aantal bouwlagen (3 bouwlagen en een 4e teruggetrokken bouwlaag volgens de 45°-regel) kan de impact op het terrein zeer beperkt gehouden worden.
Aan de noordzijde wordt een toegangshelling voor auto’s voorzien die toegang verschaft tot de ondergrondse garage. Zo blijft de parkeerdruk voor de omgeving onder controle. Bovendien wordt een afzonderlijke toegangshelling voor fietsers voorzien, geïntegreerd in de buitenaanleg rond het project.
De westelijke groenzone wordt ingezet als collectieve tuin voor de bewoners van het gebouw en is toegankelijk via de trappenhal nabij de fietsershelling.

Het gebouw ontwikkelde een eigen karakter door afwisseling in geveldetails en materiaalgebruik: een bruin genuanceerde baksteen met gelijkaardige tonaliteit als de bestaande appartementsblokken in klezoorverband voor de grootste gevelvlakken wordt onderbroken door horizontale banden van uitspringende parementlaag aan het volume aan de noordzijde en door streklagen aan het volume aan de zuidzijde. Voor de teruggetrokken bovenverdieping, de erker in de noordgevel en het gevelvlak in de oostgevel werd gekozen voor een gevelbekleding uit zink die deze ‘achter’-gevel visueel in twee volumes opsplitst.
Verder wordt de stijlfiguur van inpandige terrassen toegepast. Aan de zuidzijde zijn deze op de hoeken gepositioneerd om zo in combinatie met een wisselende ritmiek van de raampartijen de architecturale volumetrie te verfijnen.
De erker in de noordgevel zorgt voor een verdere graduele afbouw van de verdiepingshoogte in aanvulling op de toepassing van de 45°-regel voor de bovenste verdieping en verzacht de confrontatie met de eengezinswoningen aan de overzijde van de straat.

programma

nieuwbouw van 14 sociale koopappartementen

locatie

Eine

opdracht

architectuur stabiliteit technieken interieur infrastructuur wedstrijd

datum

2020

status

In uitvoering

foto's

PM-architecten

visualisaties

PM-architecten