TERUG NAAR OVERZICHT

Woonproject Westkouter Fase 2

Het sociaal woonproject kadert binnen een groter geheel recente ontwikkelingen in de buurt. De 28 huur- en 10 koopwoningen werden door een homogene benadering geïntegreerd in het totaalproject.

Het project situeert zich in een recent gefaseerd ontwikkelde woonuitbreidingsgebied op enkele kilometers van het centrum van Eke-Nazareth. Een homogene benadering van het sociaal woonproject op vlak van inplanting en architecturale vormgeving maakt dat deze zich integreert in de omgeving op een beheerste en economische manier.
Bij de koopwoningen binden de garages met geïntegreerde tuinberging de diverse woningen en doorbreken zo een anders te gesloten straatwand. De twee woonclusters worden onderbroken door de reeds ontworpen groenvoorziening met waterbuffer. De kanteling in de inplanting maakt de verbinding met de oostelijk gelegen bebouwing.
Bij de huurwoningen zijn de gelijkvloerse eenheden gedimensioneerd aan de hand van de richtlijnen voor aanpasbaar wonen. Ter behoud van densiteit en de gewenste verdiepingshoogte wordt de tweede bouwlaag ingevuld met ‘stapelwoningen’, die volledig autonoom bereikbaar zijn. Door spiegeling zijn ze telkens per twee gekoppeld. De bakstenen volumes worden onderbroken voor de toegangstrappen van de verdiepingswoning en aan de achtergevel opnieuw gekoppeld door een volume opgetrokken uit plaatmateriaal.
De doordachte keuzes op vlak van materiaalgebruik, detaillering en ruimtelijke organisatie vormen de pijlers voor een gecontroleerde budgetbeheersing van het gehele project.

De inplanting van de nieuwe woningen werd met een maximum aan privacy ontworpen, zowel tegenover elkaar als ten opzichte van de omliggende bebouwing. De publieke groenzone wordt aangelegd met lage ondoordringbare struiken waar de private, aangepaste huurwoningen aan grenzen.
We creëerden een verhoogde visuele belevingswaarde door volgende ingrepen toe te passen: 1. alternerende bouwlijnen 2. variatie in bouwlagen tussen de woonvolumes en bijgebouwen van de koopwoningen 3. het leggen van accenten door een gediversifieerd materiaalgebruik van baksteen afgewisseld met lagere volumes uit plaatmateriaal 4. combinatie van een compacte schakeling met volumewerking binnen een beheerste schaal. Er werd gewerkt met materialen in hun natuurlijke kleurnuances en een eenvoudige, doordachte detaillering bestaande uit: 1. verschillende metselwerkverbanden 2. specifieke raamomlijstingen 3. koplagen in de gevelsteen 4. horizontale aflijning in de voegverdeling van de beplating. Bovenstaande opsomming resulteerde in een harmonieuze verhouding binnen een spel van horizontaliteit en verticaliteit.

programma

nieuwbouw van 28 sociale huurwoningen en 10 sociale koopwoningen

locatie

Eke-Nazareth

opdracht

architectuur stabiliteit technieken interieur infrastructuur wedstrijd

datum

2016

status

Gerealiseerd

foto's

PM-architecten

visualisaties

PM-architecten